Một số sản phẩm

 

  • Chế tạo khuôn
  • Chế tạo đồ gá
  • Chế tạo chi tiết, cụm chi tiết thay thế
  • Gia công chi tiết cơ khí chính xác
  • Các dịch vụ bảo trì thiết bị gia công cơ khí, máy móc ngành nhựa, chế biến gỗ
  • Chuyển giao thiết bị gia công cơ khí
  • Hướng dẫn vận hành thiết bị
 

 
 
 
 
 
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.