Một số lưu ý khi sử dụng dao phay đĩa

Trước khi sử dụng dao phay, kiểm tra cạnh cắt có được sắc hay không. Nếu cạnh cắt của dao có bất kì một dấu hiệu mòn, nó cần được mài lại. Dao phay cần được mài lại trên máy mài sao cho mỗi cạnh cắt là chính xác trong mặt phẳng hình trụ giống như mọi dao khác. Nếu một cạnh cắt dài hơn các cạnh khác, nó sẽ tạo ra một bề mặt lượn sóng hoặc kiểu vỏ sò trên bề mặt phôi gia công. Dao phay mòn sẽ tạo áp lực cắt quá mức có thể làm biến dạng phôi hoặc di chuyển nó từ thiết bị kẹp phôi. Dao phay sẽ làm nhám bề mặt tinh nếu nó không được mài sắc lại.

sudungdaophaydia

Thông thường, dao phay đĩa sẽ cắt rãnh hơi rộng hơn chiều rộng danh nghĩa của dao cắt. Nguyên nhân của điều này có thể là do dao cắt bị dao động do phoi nhỏ hoặc bụi bẩn giữa dao và các vòng cách hoặc nhiều đường thông qua phôi. Các hệ số khác ảnh hưởng đến độ rộng cắt là bước tieend và loại vật liệu được gia công. Bước tiến thấp cho phép dao cắt tạo một rãnh rộng hơn, điều này cũng xảy ra khi gia công với vật liệu mềm. Nếu bản vẽ gia công rãnh rộng 0.375 inch thì sử dụng dao 0.375 inch có thể cho rãnh rộng 0.3755 đến 0.76 inch. Để đạt được chính xác độ rộng của khe, dao cắt rộng 250 inch có thể được sử dụng và thực hiện nhiều đường. Tuy nhiên, nếu một rãnh hơi rộng hơn chiều rộng cắt cần thiết, sử dụng một chêm giữa dao cắt và vòng cách sẽ cho kết quả như mong muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *