Một số loại dầu bôi trơn thông dụng:


Dầu thủy lực

– Chức năng : truyền lực, bôi trơn, làm mát, làm kín

– Tiêu chuẩn công nghiệp :

– DIN 51526 :

– P.1(HL)

– P. 2 (HLP)

– AFNOR NF E 48-603 :

– P2 : HH, HL,HG

– P1 : HM, HR, HV

– US Steel 126, 127

– Tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị :

– Denison HF-1, HF-2, HF-0

– Cincinati-Milacron P-57, P-69, P-70

– Vickers

Dầu thủy lực 

– Dầu thủy lực thông dụng

– thông thường : Energol HLP-Z, HLP-HM

– có dải nhiệt độ làm việc rộng : Bartran HV

– có tính tẩy rửa : Vanellus C3 10W; Energol HLP-D

– có tính năng làm việc nặng nhọc (nhiệt độ cao, áp suất lớn) : Autran DX III, Bartran HV

– Dầu thủy lực chống cháy : Enersyn SF-C/ SF-D

– Dầu thủy lực phân hủy sinh học : Biohyd

Dầu bánh răng công nghiệp

– Chức năng : bôi trơn, làm mát, làm kín, giảm chấn động

– Tiêu chuẩn công nghiệp :

– DIN 51517 P.3 (CLP)

– AGMA 9005- D94

– US Steel 224

– Tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị :

– David Brown S1.53 101

– Flender 22.07

Dầu bánh răng công nghiệp BP

– Dầu bánh răng chịu cực áp :

– Energol GR-XP : gốc khóang

– Energol GR-XF : gốc khóang

– Dầu bánh răng tổng hợp :

– BESLUX SINCART : gốc polyglycol

– BESLUX GEARSINT : gốc polyalphaolephin

– Dầu bánh răng hở :

– G.BESLUX CROWN M FLUID

Dầu máy nén khí

– Chức năng : bôi trơn, làm mát, làm kín

– Tiêu chuẩn :

– DIN 51506 :

– VB, VBL

– VC, VCL

– VDL

– ISO/DP 6521:

– DAA, DAB (máy nén khí pit-tông)

– DAG, DAH (máy nén khí rô-to)

Dầu tuần hoàn

– Không phải là một loại dầu chuyên dùng nào, thường là các dầu khoáng với các phụ gia cần thiết

– Dầu nhờn được đưa từ một điểm trung tâm đến các điểm cần bôi trơn trong một nhóm máy móc

– Cần tiêu tán một nhiệt lượng lớn cho dầu

– Cần điều chỉnh nhiệt độ cho dầu hồi

– Tạp nhiễm nhiều

– Cần lọc dầu khỏi nước, cặn, không khí

Các tính chất quan trọng của dầu tuần hoàn

– Tính tách nước/ tách khí tốt

– Bền ô-xi hóa tốt để dùng được lâu

Các loại dầu tuần hoàn BP

Loại dầu Tính chất Ghi chú

Energol CS Chỉ số độ nhớt cao

Energol HP Chỉ số độ nhớt trung bình + Phụ gia

Energol THB Chỉ số độ nhớt cao + Phụ gia Dầu tua-bin

Turbinol Chỉ số độ nhớt cao + Phụ gia Dầu tua-bin

Energol HLP Chỉ số độ nhớt cao + Phụ gia Dầu thủy lực

Energol SHF Chỉ số độ nhớt cao + Phụ gia Dầu thủy lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.