Mô phỏng động trên Pro/ENGINEER

 


Với chức năng mô phỏng động, Pro/E giúp bạn lắp ráp các chi tiết thành 1 sản phẩm hoàn chỉnh, sau đó thiết lập tham số, tạo các khớp nối trượt, rãnh, phẳng, cầu, cam, bánh răng, khớp nối 6 bậc tự do và khớp nối vạn năng giúp cho mô hình sản phẩm chuyển động linh hoạt. Ngoài ra, Pro/E còn có khả năng kiểm nghiệm ứng suất, chuyển vị, biến dạng tuyến tính và phi tuyến, xác định và dự đoán khả năng phá hủy vật liệu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *