Máy xọc_Công dụng & Cơ cấu culit quay trên máy xọc

Công dụng

Máy xọc là máy có chuyển động chính tạo ra tốc độ cắt là .chuyển động thẳng tịnh tiến khứ hồi của dao xọc theo phương thẳng đứng. Máy này dùng để gia công các mặt phẳng và mặt định hình, các rãnh trong và ngoài khuôn dập cũng như bánh răng, v.v… Ở nhưng máy xọc hiện đại thường dùng truyền động thủy lực để thực hiện chuyển động chính. Nếu dùng truyền động cơ khí để thực hiện chuyển động chính thì dùng cơ cấu culit- quay.

Kích thước cơ bản đặc trưng cho máy xọc là hành trình lớn nhất của bàn trượt dao xọc và đường kính lớn nhất của bàn máy. Đối với máy xọc có công dụng chung, hành trình này có thể thay đổi trong phạm vi từ 100 đến1600mm, đường kính lớn nhất từ 240 đến 1600mm.

Máy xọc dùng chủ yếu trong sản xuất đơn chiếc và sản xuất nhỏ.

Cơ cấu culit quay trên máy xọc

Sơ đồ nguyên lý làm việc của cơ cấu culit- quay trong máy xọc được trình bày trên hình 2.34. Cơ cấu culit – quay gồm có đĩa biên (1) nhận truyền động từ hộp tốc độ. Trên chốt (2) của đĩa biên có nắp con trượt có thể di động trong rãnh trượt của tay đòn (3) khi đĩa biên quay quanh tâm O. Tay đòn (3) đặt lệch tâm với tâm đĩa biên một khoảng e và khi đĩa biên quay, tay đòn ( 3) quay quanh tâm O2 với vận tốc góc không đều. Đầu kia của tay đòn (3) lắp khớp động với thanh kéo (4) để di động bàn trượt của dao xọc.

Muốn thay đổi hành trình của bàn trượt dao xọc dùng vít me (5) để di động đai ốc (6) trong rãnh của tay đòn (3).

Cách tính các vận tốc làm việc của dao xọc tương tự như ở cơ cấu culit- lắc của máy bào ngang.

Hình 2.34. Cơ cấu culit quay trên máy xọc

  • Máy bào giường

Hình 2.35. Máy bào giường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.