Máy Tiện_Tiện ren ngoài bảng ren của máy & Tiện ren chính xác trên máy 16K20

tiện ren

Tiện ren ngoài bảng ren của máy:

Trong thực tế sản xuất chế tạo máy, gặp trường hợp cần chế tạo ren không có trong bảng ren của máy(ren ngoài bảng). Trong trường hợp này, cần tính toán, chế tạo bánh răng thay thế điều chỉnh máy tiện ren ngoài bảng. Để chắc chắn bánh răng thay thế lắp được, chọn chỉ số ren trong bảng có giá trị gần với ren ngoài bảng cho tính toán điều chỉnh lại theo các bước sau :

a.Tính chọn bánh răng thay thế:

  • Gia công ren quốc tế:
  • Gia công ren module :
  • Gia công ren Anh :
  •  Gia công ren Pitch :

b Lắp bánh răng thay thế theo tính toán lại và điều chỉnh máy theo các chỉ số ren được chọn trong tính toán trên.

*Tiện ren chính xác trên máy 16K20:

Trong hộp chạy dao, các đường truyền cắt ren đòi hỏi tỉ số truyền động chính xác và sử dụng khớp nối răng chính xác để nối các trục truyền động. Tuy nhiên độ cứng vững động lực học của xích truyền động cũng ảnh hưởng lớn đến độ chính xác khi cắt ren. Máy 16K20 có thiết kế đường truyền cắt ren chính xác như các máy tiện ren chuyên dùng : Trục chính (VI) – bộ truyền bánh răng trụ(Z60,Z60)- trục (VIII) – nhóm đảo chiều tiện ren{tiện ren phải(Z30,Z45)} hoặc {tiện ren trái (Z30,Z25,Z45)} – trục (X) – nhóm bánh răng thay thế* – trục (XII) nối trục (XVII) nối trục vít me (XXI) – bàn dao dọc tiện ren. Tính chọn bánh răng thay thế cho tiện

Ở đây: tcx– bước xoắn đường ren được cắt.

Gia công các bề mặt côn trên máy tiện: Việc gia công các bề mặt côn trên máy tiện 16K20 cũng tương tự như công nghệ tiện côn trên các máy tiện khác. Đối với các bề mặt côn có chiều dài không đáng kể (côn vát mép…) có thể tiện định hình.

Gia công bề mặt côn có góc côn lớn, chiều dài mặt côn không lớn, tiện côn bằng cách xoay bàn dao trên và chạy dao bằng tay. Nếu máy có bàn dao trên tự động thì rất thuận tiện cho tiện bề mặt côn theo phương pháp này.

Gia công bề mặt côn có góc côn bé, chiều dài mặt côn lớn, sử dụng phương pháp dịch chuyển ụ sau theo phương ngang một lượng tính toán theo góc côn và kích thước chiều dài của nó (còn gọi là phương pháp đánh lệch ụ sau).

Nếu máy có trang bị cơ cấu chép hình cơ khí hay thủy lực thì tiện côn, hoặc tiện bề mặt định hình đều dựa vào cơ cấy chép hình, rất thuận tiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.