Máy tiện và trung tâm tiện

Máy tiện CNC thường là máy công cụ có hai trục, trục đứng X và trục ‘ngang z. Tính năng chính của máy tiện khác biệt với máy phay là chi tiết quay xung quanh đường tâm máy. Ngoài ra dụng cụ cắt thường tĩnh tại, lắp trong bàn xe dao di trượt. Dụng cụ cắt chạy theo biên dạng của quỹ đạo dụng cụ cắt được lập trình. Đối với máy tiện CNC có đồ gá phay, được gọi là dụng cụ cắt sống, dao phay có động cơ riêng, có thể quay trong khi trục chính tĩnh tại.

Thiết kế máy tiện hiện đại có thể là ngang hoặc đứng. Kiểu ngang phổ biến hơn kiểu đứng, nhưng cả hai thiết kế đều có mục đích riêng trong sản xuất. Mỗi kiểu đều có nhiều dạng thiết kế. Ví dụ máy tiện CNC kiểu ngang có thể được thiết kế với băng máy ngang hoặc băng máy nghiêng, kiểu thanh, kiểu có mâm cặp, kiểu vạn năng. Bổ sung cho các phối hợp này là nhiều loại phụ tùng giúp cho máy tiện CNC trở thành máy công cụ rất linh hoạt. Nói chung, các thiết bị phụ, chắng hạn ụ động, gối tựa cố định hoặc di động, đồ gá kẹp chi tiết, đồ gá trục phay, … đều là những thành phần phổ biến trên máy tiện CNC, làm cho máy trở nên rất linh hoạt và đa năng, thường được gọi là trung tâm tiện CNC. Các ví dụ lập trình sử dụng thuật ngữ máy tiện CNC, nhưng vẫn chấp nhận mọi tính năng hiện đại của trung tâm tiện CNC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.