Máy tiện và hệ trục tọa độ máy tiện CNC

Có nhiều loại máy tiện NC/CNC khác nhau, từ loại đơn giản với hai trục tọa độ đến các trung tâm gia công nhiều trục, nhiều trục chính, trung tâm gia công phối hợp tiện – phay. Hệ thống tọa độ trên máy tiện NC/CNC cũng được sử dụng chung cho các loại máy NC/CNC đã trình bày ở các phần trước.

hetoadomaytien

[adrotate banner=”2″]

Phần này chủ yếu trình bày kỹ thuật lập trình cho các máy tiện hai trục tọa độ. Các trục tọa độ và chiều của nó được trình bày trên hình a; Hệ thống tọa độ được xác định từ vị trí phôi và hướng nhìn theo trục chính từ mâm cặp đến ụ động, nếu bàn xe dao ở phai bên nào của trục chính (trục +Z) thì trục +X sẽ hướng về phía đó. Tương tự chiều quay của trụ chính (cùng chiều kim đồng hồ – CW hoặc ngược chiều kim đồng hồ – CCW) luôn được xác định theo hướng nhìn từ mâm cặp đến ụ động.

 May tiện va hệ trục tọa độ may tiện CNC ( tiện CNC)

Không gian làm việc của máy tiện NC/CNC là một khối trụ vì vậy chuẩn máy M có thể ở tâm và mặt đầu (phía mâm cặp), chuẩn R nằm ở vị trí xa nhất hoặc ngược lại.

[adrotate banner=”1″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *