Máy tiện CNC

Hình 1.10  Máy tiện CNC JCL series 6050

may tien cnc 1

Cấu tạo chung:

–         Trục chính

 

may tien cnc 2.jpg

   Hình 1.11  Trục chính máy tiện CNC

 

–         Bảng điều khiển

 

may tien cnc 3

                Hình 1.12  Bảng điều khiển máy tiện CNC

 

–         Mâm cặp, ụ sau, đầu revonve, mâm gá dao.

 

may tien cnc 4

Hình 1.13  Mâm cặp, ụ sau, đầu revonve, mâm gá dao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *