Máy Phay – TAKEDA 1986

ANBE-0913-02_01
ID#: ANBE-0913-02
Model: TK-US3N
Năm: 1986
Nước sản xuất: Japan
Kích thước bàn: 1600×400 mm
Hành trình X: 1000 mm
Hành trình Y: 480 mm
Hành trình Z: 480 mm
Tốc độ trục chính: 1350 rpm
Loại đầu dao: NT50
Công suất động cơ: 7.5 kW
Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *