MÁY PHAY CNC MITSUISEIKI

Máy phay CNC MITSUISEIKI

024288316788

Model: VS3A

Năm: 1988

Hệ điều khiển: FANUC 15M

Nước sản xuất: Nhật Bản

Kích thước bàn: 500×800 mm

Hành trình X: 700 mm

Hành trình Y: 450 mm

Hành trình Z: 450 mm
Kích thước đầu dao: BT40
Số đầu dao dự trữ: 60 pcs

Tốc độ trục chính: 6000 rpm

CÔNG TY TNHH – MTV ĐẠT BÌNH PHƯƠNG
Điện thoại/Fax: (08) 3767 1182 – 0903 90 20 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *