Máy phay ảo (SSCNC) P4: PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH MÁY CNC

1.5 Bước 5: Đóng của máy
Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng
cửa máy).
– Đưa về chế độ REF, nhấn Z →X và Y nhằm đưa về HOME.
– Nhấn () để đóng cửa máy (Close machine door)
1.6 Bước 6: Hiệu chỉnh các thông số
Chọn Mode selection về vị trí (EDI) để hiệu chỉnh các thông số.
1.7 Bước 7: Bù dao an toàn
Chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.
1.8 Bước 8: Đỗ chương trình vào máy CNC
Chọn nút PROG ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công
Chọn Mode selection về vị trí (EDI) →nhấn nút PROG→ PRGRM → OPRT →
(F.SRH) → READ → EXEC → chọn chương trình đã lập trình có sẵn → Open → nhìn G code trên cây chương trình sẽ thấy xuất hiện đoạn G Code mới.

 

1.9 Bước 9: Bù dao cho gia công
Chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình
Sau khi kiểm tra đường chạy dao an toàn, ta làm tiếp như sau:
Chọn Mode selection về vị trí (EDI) → Offset → WEAR (H) chọn số thứ tự dao N001 →
nhập 0. → INPUT.
1.10 Bước 10: Gia công
Chọn Mode selection về vị trí (AUTO) → nhấn tắt Single Block () để tắt chạy từng
câu lệnh → nhấn (CYCLE START)→ máy gia công chi tiết theo chương trình đã lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.