Máy phay ảo (SSCNC) P3: PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH MÁY CNC

1 PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH MÁY CNC

Nhấn đúp vào biểu tượng phần mềm SSCNC →

Giao diện lựa chọn loại máy CNC ảo xuất hiện →CNC system → FANUC 0iM (Máy Phay CNC ảo) →Run→Giao diện máy Phay CNC ảo.

Giao diện máy Phay CNC ảo

 

1.1 Bước 1: Mở máy
Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).

1.2 Bước 2: Đưa về điểm chuẩn của máy
Chọn Mode selection về vị trí REF ( ) để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn các nút X, Y, Z để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy (nên bấm Z trước → rồi bấm X và Y).

1.3 Bước 3: Chọn dao
Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao ( )
Trong bài tập thực hành trên, chỉ thực hiện gia công phay Contour  chọn dao phay Flat
Bảng Tool Management:

Nhấn Add → chọn dao Flat → thiết lập thông số đường kính và chiều dài  các thông số khác để
mặc định → nhấn OK.
Nhấn Mount Tool để gá dao vào mâm dao.

Chú ý:
– Nên bấm ( ) tạo File chương trình NC mới (New NC code)

1.4 Bước 4: Gá phôi
Chọn kiểu gá (êtô), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi).

– Thiết lập phôi, kiểu gá như trên, vị trí phôi trên bàn máy  OK.
– Thiết lập gốc tọa độ cho chi tiết:
Trong chế độ HNDL (MPG): nhấn (spindle CW) để trục chính quay theo chiều kim đồng hồ.
Trong chế độ HNDL (MPG): di chuyển dao chạm bề mặt phôi, → POS → REL → Nhập Y → nhấn ORIGIN → Thấy tại tọa độ Y chuyển về “0” (chỉnh tay qua “pi/2” để đỉnh dao trên bề mặt mà dao chạm trước đó) → nhấn nút OFFSET → WORK → nhấn Y0. đến nút MEASUR 3 lần (nếu có thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương Y) -> lùi Y (Y < 0 khi phôi chạy theo -Y)

 


Tương tự, Trong chế độ HNDL (MPG): di chuyển dao chạm bề mặt phôi, → POS → REL → Nhập X → nhấn ORIGIN → Thấy tại tọa độ X chuyển về “0” (chỉnh tay qua “pi/2” để đỉnh dao trên bề mặt mà dao chạm trước đó) → nhấn nút OFFSET → WORK → nhấn X0. đến nút MEASUR 3 lần (nếu có thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương X) → lùi X (X > 0 khi phôi chạy theo +X)

Trong chế độ HNDL (MPG): OFFSET → GEOM (H) → xác định Z (trục chính quay – SPD.CW)
Trong chế độ HNDL (MPG): POS → ALL → Machine (nhớ tọa độ Z tại MACHINE: Ví dụ: – 54,083)
Trở lại, OFFSET → Tại vị trí NO (ví dụ NO 001) → nhập tọa độ Z nhớ trước đó (- 54,083) → INPUT → lùi Z (Z > 0 khi dao chạy theo +Z)

Kết hợp dùng tay quay

Chú ý:
– Các bước xác định tọa độ phôi ở trên chỉ áp dụng cho thực tế, còn đối với phần mềm SSCNC, trong bước xác định tọa độ phôi, chỉ cần khai báo phôi và vị trí tọa độ phôi là đủ.

– Với giá trị 121 là chiều dài của dao phay.
– Cách thiết lập nhanh tọa độ phôi:
+ Trong chế độ HNDL (MPG): điều chỉnh vị trí của dao, → POS → REL → Nhập X hoặc Y
hoặc Z  →nhấn ORIGIN.

+ Trong chế độ HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET → WORK → Tại 00 (EXT) → tương ứng
với vị trí của X hoặc Y hoặc Z →nhập 0.→ INPUT

+ Trong chế độ HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET → WORK → Tại 01 (G54) → tương ứng
với vị trí của X hoặc Y hoặc Z→ [nhập X0. →MEASUR] hoặc [nhập Y0. → MEASUR] hoặc
[nhập Z0. → MEASUR]

  • Trong trường hợp này ta không cần phải nhớ tọa độ (MACHINE)

  • Tại POS → nhấn ORIGIN
  • Tại 00 (EXT): nên thiết lập giá trị của X, Y, Z = 0 [0.  INPUT]
  • Tại 01 (G54): thiết lập giá trị của X, Y, Z bằng cách nhấn MEASUR [X0., Y0., Z0. → MEASUR]

=>Kiểm tra lại thiết lập gốc tọa độ phôi

– Chọn Mode selection về vị trí MDI () để chạy từng câu lệnh, lập trình câu lệnh không lưu lại
Block → nhấn nút PROG → nhấn MDI → Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành () để có thể cài
đặt và chỉnh sửa chương trình.
– Viết dòng lệnh sau: T01 M6; → INSERT → M03 S1000; → INSERT → G00 G54 X0. Y0.; →
INSERT → G43 H1 Z100.; M30;→ INSERT →Nhấn lần lượt CYCLE START → Trục chính
quay→ quan sát vị trí đã thiết lập gốc tọa độ 0 cho chi tiết.
Chú ý: Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành () để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình

Xem tiếp P4 tại: https://laptrinhcnc.com/may-phay-ao-sscnc-p4-phuong-phap-van-hanh-may-cnc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.