Máy mài_Máy mài phẳng

Máy mài phẳng

a, Công dụng

Máy mài mặt phẳng là máy dùng để mài cứng như thô các mặt phẳng bằng mặt trụ hoặc bằng mặt đầu của đá mài. Ở máy mài mặt phẳng, chi tiết gia công được cố định trên bàn máy bằng cơ học hoặc bằng điện từ. Bàn máy có thể là hình chữ nhật, thực hiện chuyển động thẳng tịnh tiến khứ hồi hoặc có thể là hình tròn, thực hiện chuyển động chạy dao vòng.

Máy mài mài mặt phẳng có thể dùng trong sản xuất đơn chiếc hoặc sản xuất hàng khối. Độ chính xác gia công có thể đạt được ± 10 μm trên độ dài 2000 mm. Ở những chi tiết ngắn có thể đạt được ± 5μm. Tùy thuộc vào vị trí trục chính của đá mài, có thể chia máy mài mặt phẳng thành 3 loại:

– Máy mài mặt phẳng trục chính ngang có hình dáng chung được trình bày trên hình 2.47. Máy mài mặt phẳng trục chính ngang có bàn máy quay được trình bày trên hình 2.48.

  • Máy mài mặt phẳng trục chính đứng

Máy mài mặt phẳng đặc biệt

b, Các chuyển động cơ bản

Máy mài phẳng có hai loại cơ bản là máy mài phẳng đá mài trụ và máy mài phẳng đá mài chậu.

Máy mài phẳng đá mài trụ có các chuyển động chạy dao là: chuyển động chạy dao dọc, chạy dao ngang và chạy dao đứng.

Chuyển động chạy dao dọc v1 là chuyển động thẳng tịnh tiến khứ hồi của bàn máy mang phôi.

Chuyển động chạy dao ngang s1 là chuyển động thẳng của đá mài hoặc bàn máy theo chiều vuông góc với trục phôi.

Chuyển động chạy dao đứng s2 (ăn sâu) là chuyển động thẳng đứng ăn hết chiều sâu cắt gọt của đá mài.

Máy mặt phẳng đá mài chậu có các chuyển động chạy dao là chuyển động chạy dao vòng và chạy dao đứng.

Chuyển động chạy dao vòng v1 do bàn máy mang phôi thực hiện. Ở những máy gia công những lỗ của chi tiết lớn và không đối xứng thì v1 do đá mài thực hiện.

Chuyển động chạy dao đứng s (ăn sâu ) là chuyển động thẳng đứng ăn hết chiều sâu cắt gọt của đá mài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.