MÁY KHOAN DẦM AMADA

Máy khoan dầm AMADA

141111_150534

Nước SX: Japan

Model: 3DH-700

Year: 1992

Hệ điều khiển: CNC

Kích thước phôi H (WxH): 700×300 mm

CÔNG TY TNHH – MTV ĐẠT BÌNH PHƯƠNG
Điện thoại/Fax: (08) 3767 1182 – 0903 90 20 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *