Máy khoan CNC ADM 1010


Trung tâm khoan dầm được xem như một hệ thống tích hợp, gồm có Băng tải ngõ vào + Trung tâm khoan dầm + Bộ lấy dấu + Bộ cắt chiều dài + Băng tải ngõ ra.
 
 


Máy CNC ADM 1010 có thể điều khiển tất cả những máy nối với hệ thống này. Để khoan các dầm thép được dùng trên các cầu và công trình xây dựng bằng kim loại,


mẫu khoan nên được định vị trên băng tải ngõ vào. Rồi sau đó được đưa đến vị trí của nó nhờ bộ điều khiển CNC chạy bằng động cơ bước.


Máy CNC ADM 1010 định vị dầm bằng các hàm kẹp chuyên biệt được điều khiển từ xa bằng thủy lực. Quá trình khoan được thực hiện nhờ 3 bộ khoan độc lập trên ba trục khác nhau. Mỗi bộ khoan được điều khiển trên trục của chúng bằng máy CNC qua những động cơ bước, nhóm vít me có thể thay đổi chuyên biệt và các ổ bi.


Quá trình lấy dấu được thực hiện nhờ việc kéo trên cạnh dầm bằng một máy chuyên biệt. Quá trình này có thể được hoàn tất như một bước chủ định vào bất cứ lúc nào.


Quá trình cắt đầu được thực hiện bằng máy cưa dây. Cấp phôi dầm thực hiện bằng hệ thống băng tải ngõ vào và định vị bằng các hàm kẹp được điều khiển bằng thủy lực.


Dầm đã được gia công sẽ được mang đến băng tải ngõ ra. Thiết bị mang phôi của băng tải ngõ ra được dẫn động qua hộp giảm tốc.


Để thuận tiện cho việc di chuyển của dầm trên băng tải, có một LY HỢP từ nhiều đĩa để cho phép cắt khớp nối cơ khí giữa thiết bị mang phôi và bộ giảm tốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.