MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P2: Panel điều khiển (Máy phay)

CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

STT Nút thực thi

Chú thích

1 Hiển thị tọa độ

REL (tọa độ tương đối)

ABS (tọa độ tuyệt đối)

ALL [tọa độ hiển thị (tương đối, tuyệt đối, máy)]

 

2 Hiển thị chương trình -> xuất hiện dòng lệnh

DIR: hiển thị chương trình máy lưu

3

 

Chọn cửa sổ, khai báo dao, phôi và cài đặt chương trình

Offset: khai báo dao

𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔: 𝑐à𝑖 đặ𝑡 𝑡ℎô𝑛𝑔 𝑠ố 𝑚á𝑦

𝑊𝑜𝑟𝑘: 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑏á𝑜 𝑡ọ𝑎 độ 𝑝ℎô𝑖 𝑐â𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑐ô𝑛g

 

4 Sử dụng chữ in nhỏ dưới phím
5 Cần xóa 1 ký tự
6 Nhập chương trình
7 Hệ thống thông số dữ liệu của máy.
8 Thông báo máy đến người sử dụng

𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚: 𝑙ỗ𝑖 𝑥𝑢ấ𝑡 ℎ𝑖ệ𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢á 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔

𝑀𝑆𝐺: 𝑇ℎô𝑛𝑔 𝑏á𝑜 𝑐ủ𝑎 𝑚á𝑦

𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦: 𝑙ư𝑢 𝑙ạ𝑖 𝑚ộ𝑡 𝑠ố ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 𝑚á𝑦.

9 Hiển thị màn hình mô phỏng
10

ALTER

Thay thế ký tự và giá trị được chèn
11

INSERT

Chèn ký tự, câu lệnh
12

DELETE

Xoá ký tự, câu lệnh, chương trình
13

RESET

– Reset chương trình

– Xóa lỗi màn hình (Alarm)

𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚 → 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 → 𝐿ư𝑢 𝑙ỗi

𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚 (𝑥𝑒𝑚 𝑙ỗ𝑖)

14

HELP

Trợ giúp
15 Lên xuống trang
16 Di chuyển lên xuống dòng, ký tự.
17 Kết thúc một Blook lệnh End of blook

 

 

Đọc tiếp P3 tại:https://laptrinhcnc.com/?p=9818&preview=true

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.