MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P1: Panel điều khiển (Máy phay)

MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955:

Panel điều khiển (Máy phay) Chức năng các nút trên bảng điều khiển

 

STT Nút thực thi Chú thích
1 Công tắc MODE dùng để chọn chế độ vận hành máy.
EDI: Chế độ hiệu chỉnh chương trình, lập trình tay; đổ chương trình qua lại giữa máy và USB – Card

DNC: Đọc trực tiếp từ bộ nhớ máy tính hoặc thẻ nhớ hoặc cáp RS 232, có sự kết hợp của Cycle Start

Auto: Chế độ chạy chương trình trong máy một cách tự động.

MDI: Chế độ chạy từng câu lệnh, lập trình câu lệnh không lưu lại Block.

MPG: Chuyển về chế độ điều chỉnh bằng tay

JOG: Nút điều chỉnh vị trí bàn máy (lượng dịch chuyển lớn/ nhỏ; nhanh/ chậm) Muốn chạy nhanh hơn thì bấm đồng thời Rapid + X/ Z.

Nút chế độ chạy dao nhanh bằng tay, di chuyển trục bằng nút nhấn.

ZRN: Chế độ điều chỉnh các trục về gốc (điểm Zero), có sự kết hợp của RAPID OVERRIDE (bấm X trước Z sau)

2 Sử dụng chế độ EDIT khi thao tác : – Gọi chương trình lưu trong bộ nhớ máy CNC, hoặc thẻ nhớ trước khi vân hành ở chế độ tự động (AUTO, DNC). – Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa chương trình lưu trong bộ nhớ máy CNC. – Coppy chương trình từ Máy tính hoặc thẻ nhớ vào máy CNC. – Coppy chương trình từ máy CNC ra Máy tính hoặc thẻ nhớ.
3 Chế độ DNC dùng đọc trực tiếp từ bộ nhớ máy tính hoặc thẻ nhớ.
4 Sử dụng chế độ AUTO để máy CNC vận hành tự động theo chương trình được đọc từ bộ nhớ máy CNC.
5 Sử dụng chế độ MDI để máy CNC vận hành tự động theo chương trình được nhập bằng tay tạm thời. Chương trình được nhập bằng tay tạm thời, chỉ thi hành 1 lần, tự xóa di sau khi kết thúc.
6 Chế độ MPG để chuyển về chế độ điều chỉnh bằng tay
7 Chế độ di chuyến trục bằng nút nhấn. – Chọn tốc độ di chuyến trục bằng công tắc FEED OVERIDE. – Bấm nút di chuyến trục bằng tay để di chuyển bàn và trục chính với tốc độ chậm (cắt gọt).
8 -Nút chế độ chạy dao nhanh bằng tay.

-Chế độ di chuyển trục bằng nút nhấn.

– Chọn tốc đô di chuyển trục bằng công tắc RAPID OVERIDE.

– Bấm nút di chuyển trục bằng tay dể di chuyển bàn và trục chính với tốc độ nhanh (không cắt gọt)

9 Chọn chế độ ZERO RETURN để di chuyển trục về toạ độ gốc cùa máy:

– Chọn tốc độ di chuyển bằng công tắc RAPID OVERIDE.

10 Nút dừng khẩn cấp, dừng chương trình gia công, dừng tất cả mọi chuyển động
11 Trong chế độ Handle (Dùng tay quay) X: điều chỉnh theo phương X Z: điều chỉnh theo phương Z X1, X10, X100: thay đổi nhanh/ chậm lượng chạy dao. Cho phép mở cửa trong quá trình thiết lập.
12 X: điều chỉnh theo phương X

Y: điều chỉnh theo phương Y

Z: điều chỉnh theo phương Z

13 X1, X10, X100: thay đổi nhanh/ chậm lượng chạy dao. Chế độ di chuyển trục bằng tay quay phát xung.

– Chọn trục cần di chuyển: X, Y, Z.

– Chọn tốc độ cần di chuyển: X1, X10, X100.

X1: mỗi vạch trên tay quay tương ứng với 1 mm (0,001 mm)

X10: mỗi vạch trên tay quay tương ứng với 10 mm (0,01 mm)

X100: mỗi vạch trên tay quay tương ứng với 100 mm (0,1 mm)

14 Nút vặn – xoay để thay đổi X/ Y/ Z Xoay núm về dấu

– đế di chuyển trục theo hướng -, xoay núm về dấu + để di chuyển trục theo hứơnq +.

15 Mở/ tắt máy
16 Khóa bảo vệ chế độ vận hành/ Cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
17 Nút chạy chương trình gia công (Cycle start)
18 Trong chế độ: Auto hoặc MDI

Nút dừng chương trình gia công tạm thời, trục chính vẫn quay.

19 – Khi vận hành máy ở chế độ tự động (AUTO, DNC, MDI) công tắc RAPID OVERIDE dùng để điều chỉnh % tốc đô dich chuyển trục của máy G00, G28, G30, … (0 – 100 %). – Khi vận hành máy ở chế độ bằng tay RAPID, công tắc RAPID OVERIDE dùng để điều chỉnh tốc độ di chuyển trục của máy theo % tốc độ tối đa.
20 – Khi vận hành máy ở chế độ tự động (AUT0, DNC, MDI) công tắc FEED OVERIDE dùng đế điều chinh % tốc độ cắt gọt F trong chương trinh (từ 0% đến 200%).

– Khi vận hành máy ở chế độ bằng tay JOG, công tắc FEED OVERIDE dùng để diều chính tốc độ di chuyến trục từ (0 ~ 4000 mm/phút)

21 Công tắc chọn tốc độ trục chính khi vận hành tự động
22 Đèn sáng báo hiệu lệnh đang được thực thi
23 Các chức năng tùy chọn theo máy
24 Điều khiến bàn dao di chuyển bằng nút bấm khi vận hành ở chế độ RAPID hoặc FEEDRATE (vận hành bằng tay)

Muốn chạy nhanh hơn thì chuyển sang chế độ Rapid

+ X/Y/ Z

25 Giải trừ quá cữ chương trình Chú ý: trong máy CNC có 2 cữ an toàn
26 Bấm “sáng”: gặp dòng lệnh M. S. T sẽ bỏ qua. Không sử dụng trong chế độ Manual hoặc Auto
27 Bấm “sáng”: G01 chuyển thành G00.
28 Bấm “sáng”: bỏ qua câu lệnh phía sau dấu “/”
29 Bấm “sáng”: chạy từng câu lệnh (Block) khi bấm “CYCLE START”
30 Bấm “sáng”: gặp M01 sẽ dừng để kiểm tra.
31 Di chuyển nhanh đến đoạn mã chương trình “N”
32 Bấm “sáng”: bật đèn
33 Thổi hơi để làm sạch đầu trục chính
34 Tự động tắt nguồn máy khi kết thúc chương trình
35 Quay trục chính về chế độ thay dao
36 Bật trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ
37 Bật trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ
38 SPD. SP: Dừng trục chính
39 Tưới xuyên tâm

Phun nước ở đầu trục chính không qua vòi tưới ngoài.

40 Băng tải phoi quay ngược chiều kim đồng hồ
41 Công tắc điều khiển dừng băng tải phoi.
42 Băng tải phoi quay cùng chiều kim đồng hồ
43 Bật/ tắt chế độ tưới nước tự động qua vòi
44 Bật/ tắt chế độ làm sạch máy
45 Chạy mô phỏng (khi gia công phải tắt đèn này)
46 Mâm dao quay ngược chiều kim đồng hồ
47 âm dao quay cùng chiều kim đồng hồ

 

Đọc tiếp P2 tại :https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-panel-dieu-khien-p2-may-phay/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.