MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P7: Các lệnh cơ bản 4

12 Trở về điểm gốc chính của máy, hoặc gốc thứ 2, thứ 3, thứ 4 của máy (G28, G30)

– Sử dụng lệnh G30, G28 để trở về các gốc máy.
– Để tránh quá trình trở về dụng cụ có thể va vào phôi, đổ gá …, dụng cụ sẽ di chuyển thẳng từ điểm
hiện tại về vị trí gốc máy chỉ định.
– Lệnh này được sử dụng khi cần thay dao, đổi phôi, làm sạch phôi hoặc đổi bàn máy APC (APC:
hệ thống đổi bàn máy tự động).
Chú ý:
+ Điểm 0 thứ ba hoặc thứ tư không phải luôn tổn tại trên các tất cả máy. (có trên các loại máy MV,
SV và SVD, hoặc các máy được trang bị APC)
+ Với các loại máy MV, SV, SVD có gắn APC, điểm 0 thứ 3, 4 được trang bị cho việc đổi bàn máy
tự động, ngoài ra không sử dụng cho mục đích khác.
– Điểm 0 máy
G28 X_Y_Z_;
– Điểm 0 thứ hai
G30 X_Y_Z_;
– Điểm 0 thứ ba và thứ tư
G30 P3(P4) X_Y_Z_;

G28

G30 P3

G30 P4

X, Y, Z

Gọi chế độ về gốc máy.

Gọi chế độ về gốc thứ hai.

Gọi chế độ về gốc thứ ba.

Gọi chế độ về gốc thứ 4.

Tọa độ của điểm trung gian mà dung cụ sẽ đi qua trước khi về gốc máy.

G90 Tọa độ tuyệt đối G91 Tọa độ tương đối
G28 X100 Z100 G28 U0 W0

13 Di chuyển dụng cụ với tốc độ chạy không cắt (G00) 

(Tốc độ tiến dao lớn nhất)
G00 X_Y_Z_;
G00: Lệnh chạy dao nhanh
X_Y_Z_: Vị trí

Khi sử dụng khối lệnh G00, tất cả các lệnh chuyển động đều
thực hiện với tốc độ chạy dao nhanh nhất của máy cho phép.
Mã G00 thường xuyên được sử dụng trong 4 hoạt động sau:
– Di chuyển tới điểm bắt đầu gia công (Di chuyển dụng cụ
tới gần phôi).
– Sau quá trình cắt gọt.
Rút dao ra khỏi phôi, khi cắt gọt kết thúc, di chuyển đến
vùng gia công tiếp theo.
– Kết thúc gia công
Đưa dụng cụ ra xa phôi khi quá trình cắt gọt kết thúc

Ví dụ:

00001;
G90 G00X33.0Y25.0;
X-31.0;
X-15.0 Y-15.0;
X15.0 Y-25.0;

Chạy dao nhanh tới điểm 1
Chạy dao nhanh tới điểm 2
Chạy dao nhanh tới điểm 3
Chạy dao nhanh tới điểm 4

14 Di chuyển dụng cụ với tốc độ chạy không cắt (G60)

Để di chuyển chính xác đến vị trí lập trình, thay vì G00, bạn có thể dùng lệnh G60.
G60 X_ Y_ Z;
G60: Lệnh chạy dao nhanh
X_Y_Z_: Vị trí

Xem thêm P8 tại:  https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p8-cac-lenh-co-ban-5/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.