MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P5: Mẫu chương trình

9 Mẫu chương trình:

%
Oxxxx; Tên chương trình
G17; Mặt phẳng XY
G21; Đơn vị: mm
G94; Tốc độ tiến dao trên/ phút
G90; Tính theo tọa độ tuyệt đối
(G97) G49 G40 G80;
(G97: hủy tốc độ bề mặt không đổi; G96: tốc độ bề mặt không đổi; G49: hủy bù chiều dai; G40:
Huỷ bỏ hiệu chỉnh bù bán kính; G80: hủy chu trình gia công lỗ)
G28 G91 Z0.; Về gốc tọa độ máy theo phương Z
G28 X0. Y0.; Về gốc tọa độ máy theo phương X, Y
G90; Tính theo tọa độ tuyệt đối
T0x M06; M06 thay dao T0x
S_ M03; Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ (M03) với tốc độ S_
G54; Thiết lập hệ toạ độ phôi thứ nhất.
G00 X_ Y_; Di chuyển dao nhanh đến vị trí X0. Y0.
G43 H0x Z5.0; G43 – bù theo chiều dài dụng cụ
Z5. – Di chuyển dao nhanh đến vị trí Z5.
M8; Mở dung dịch tưới nguội
… Biên dạng đường chạy dao
G01 Z5.; Di chuyển dao Z5.
M9; Tắt dung dịch tưới nguội
G28 G91 Z0.; Về gốc tọa độ máy theo phương Z
G28 X0. Y0.; Về gốc tọa độ máy theo phương X, Y
M5; Dừng trục chính
M2; Kết thúc chương trình

M30; Kết thúc chương trình – Reset về đầu chương trình
%

Chú ý: Khi rút về HOME để thay dao, chỉ cần rút về theo Z, không cần rút về HOME theo X và Y.
Khi đó, chỉ viết: G28 G91 Z0.; và bỏ qua G28 X0. Y0.;
Áp dụng:

Các lệnh đầu chương trình CNC

 

Các lệnh đầu chương trình CNC %

O0211;

G17 G21 G90 G94 G97 G54 G00;

G28 Z0; T02 M06 ;

S3000 M03;

G00 X2. Y2.;

G43 H02 Z25.0;

G00 Z1.0;
G1 Z-1.0 F1.0;
X6.0;
Y6.0;
G1 X3.0;G3X2.Y5. R1.0;
G1Y2.0;
G0 Z1. 0;
X0.0 Y0. 0;
M5;
M2;
M30;
%

Đọc thêm P6 tại :https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p6-cac-lenh-co-ban-3/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.