PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH MÁY CNC

Máy phay

Link P3,P4 SSCNC :

P3: https://laptrinhcnc.com/may-phay-ao-sscnc-p3-phuong-phap-van-hanh-may-cnc/

P4: https://laptrinhcnc.com/may-phay-ao-sscnc-p4-phuong-phap-van-hanh-may-cnc/

Phần này tương tự như P3 P4 SSCNC, tuy nhiên cần lưu ý các mục sau:

1 Gá dao
Gá đài dao vào trục chính
Bước 1: Nhấn M19 (Lock trục chính) → Cycle Start
Bước 2: Trong chế độ JOB:

  • 𝐵ấ𝑚 𝑛ú𝑡 𝑇𝑜𝑜𝑙 𝑈𝑁𝐶𝐿𝐴𝑀𝑃
  • Đư𝑎 đà𝑖 𝑑𝑎𝑜 𝑣à𝑜 𝑡𝑟ụ𝑐 𝑐ℎí𝑛ℎ

→ khí nén sẽ tự động gá đài dao.
Bước 3: Thoát M19 (Lock trục chính) bằng nút Reset trên bảng điều khiển.
Gá dao vào mâm dao
Bước 1: Trong chế độ MDI: Ví dụ gọi dao số 1
T01M6;
Bước 2:

𝐶ℎế độ MPG
JOB
RAPID
ZRN

 

→ 𝐺á đà𝑖 𝑑𝑎𝑜 𝑣à𝑜 𝑡𝑟ụ𝑐 𝑐ℎí𝑛ℎ

Trường hợp có số dao hạn chế
Tại mỗi nguyên công: cuối đoạn chương trình gia công cài thêm M01
Khi nhấn nút → sáng → máy tự động dừng để thay dao bằng tay (trong chế độ MPG) → phải Offset lại Z.

2 Cách thiết lập chương trình gia công
Thiết lập trong I/O Channel (Trong chế độ MDI: OFFSET → Setting):
0: cáp RS232
4: Card
5: LAN
17: USB (dung lượng → 2G)

Edit Mode → Prog → DIR → trên màn hình xuất hiện các chương trình đã lưu.
Kiểm tra chương trình trên USB, Cáp
Edit Mode → Prog :

  • DIR: hiển thị chương trình của máy đã lưu
  • Program → DIR → OPRT → + → Device → chọn bộ nhớ

Tạo chương trình (đặt tên chương trình):
Edit Mode → Prog → nhập OXXXX (2 X đầu nên khác số 8 và 9 vì 8 và 9 dành cho chương trình mặc định) (→ BG END) → BG EDIT → EDIT →EXEC
Gọi chương trình hiện hành (@)
Edit Mode → Prog → Nhập lại OXXXX (đã có) → BG EDIT →O SRH → thấy @OXXXX
Đỗ chương trình từ máy ra USB/ Thẻ nhớ
Edit Mode → Prog → Program → DIR → OPRT → ++→ F OUTPUT → nhập tên →
NAME → EXEC.
(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset → Setting → I/O channel
Có thể dùng tên file hoặc số thứ tự “NO” để nhập)
Đỗ chương trình từ USB/ Thẻ nhớ vào máy
Bước 1: Edit Mode → Prog → Program → DIR → OPRT → + → Device → Chọn bộ nhớ
USB/ thẻ nhớ.
Bước 2: Edit Mode → Prog → Program→ DIR → OPRT → ++ → F INPUT → nhập tên
→ F NAME → EXEC.
(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset → Setting → I/O Channel
Có thể dùng tên file hoặc số thứ tự “NO” để nhập)
Xóa chương trình đang lưu
Trong chế độ EDI: Prog → OPRT → + → Nhập tên chương trình cần xóa → DELETE
Hiển thị chương trình đang lưu
Trong chế độ EDI: Prog → DIR
Chú ý:
Có thể xem chương trình hiện hành trên góc bên phải phía trên màn hìnhC Input:
Input: thực hiện gia công theo giá trị thiết lập
Input: thực hiện gia công theo giá trị cộng dồn.

3 Dùng Cimco V7 đỗ chương trình từ máy phay sang máy tính bằng cáp RS232
A/ Thiết lập trên phần mềm Cimco V7
Bước 1: Cài đặt phần mềm Cimco V7.
Bước 2: Khởi động Cimco
Bước 3: Thiết lập trên máy tính
Chọn cổng: Click chuột phải vào Máy tính trên màn hình Desktop → Manager → Devide Manager
→ Ports (COM & LPT) (trên cây thư mục) → xem và nhớ cổng COM kết nối với máy tính (Ví dụ:
COM5

Bước 4: Thiết lập trên phần mềm Cimco
Trong giao diện phần mềm Cimco V7 → TAB Transmission → Ribbon Setup → DNC Setup (Hình
bên trái) → Setup (Hình bên phải)

Trong Tab Serial port settings → tùy chọn Port: chọn COM5 (cổng COM kết nối với máy tính) +
các tùy chọn khác nên để mặc định.
B/ Đỗ chương trình
B_1 Đỗ chương trình từ máy máy tính sang CNC

Bước 1: Thiết lập trên máy CNC
Edit Mode → Prog → Program → OPRT → ++ → I/O → F INPUT → ECEX → Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7
Bước 2: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7:
– Mở Cimco V7 → mở file cần gửi → Ribbon Transmission → Send → OK
– Mở Cimco V7 → mở file cần gửi → Ribbon Transmission→ Send File → chọn File → Open

B_2 Đỗ chương trình từ máy CNC sang máy tính

Edit Mode → Prog → Chọn chương trình cần lấy (Nhập lại tên OXXX) → OPRT → ++ → I/O →
F OUTPUT → ECEX → Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7
B_3 Chạy chương trình trực tiếp trên máy tính và đỗ vào máy CNC
Bước 1: Thiết lập trên máy CNC
DNC Mode → Prog → Check → (Single Block) → Cycle Start → chờ chương trình từ máy
tính đỗ qua
Bước 2: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7
Mở Cimco V7 → mở file cần chạy → Ribbon Transmission → Send
Bước 3: Bỏ chọn Single Block → Cycle Start.
Chú ý: Khi đỗ chương trình từ Cimco V7 qua máy → tại màn hình CNC → kiểm tra các mã sau:
– Tìm (Ctrl F) và sửa dao T … → TX trùng với dao được thiết lập trên máy phay CNC.
– Tìm (Ctrl F) và sửa H…→ HX
– G54 (vì máy xuất ra chỉ theo G54), nếu cài đặt tọa độ theo G56, … thì phải sửa G54 thành G56

– Thêm mã lệnh G40, G41 hoặc G42 vào đoạn chương trình đối với nguyên công nào cần bù trừ
bán kính dao (Đối với các chương trình Gcode xuất tự động từ các phần mềm chuyên dùng thì trong
Gcode này nếu không có các mã lệnh G40, G41. G42, do đó ta phải thêm các mã lệnh này vào
chương trình xuất tự động).
+ Đầu đoạn chương trình đối với nguyên công nào cần bù trù bán kính dao: Thêm mã lệnh G41
hoặc G42 để máy CNC có thể nhận biết bù trừ bán kính và khi người vận hành thiết lập giá trị khác
0 trong phần Offset [WEAR(D)] thì máy CNC sẽ bù trù bán kính.
N30 T1 M06;
N35 S1000 M03;
N40 G54;
N45 M08;
N55 G00 X-58.926 Y16.625;
N57 G01 G42 D1; (thiết lập bù bán kính dao) – (để thiết lập lượng bù bao nhiêu thì vào thiết lập
trong Offset [WEAR(D)] của máy CNC)
N60 G43 Z10. H01; (G43, H01 ở đây là do chương trình Gcode đã tự động xuất ra)
…………………. (lưu ý: phần chữ đậm T1; D1; H01 – 1 = NO – vị trí dao đang thiết lập)
+ Cuối đoạn chương trình đối với nguyên công nào cần bù trù bán kính dao: Thêm mã lệnh G40 đế
hủy lệnh bù trừ bán kính (khi không sử dụng G40 để hủy lệnh bù trù bán kính dao thì các nguyên
công sau đó sẽ vẫn tự động có bù trừ bán kính dao -> sai lệch về dung sai chi tiết).
10365 G01 G40; (xóa D offset)
N10367 Z5.;
N10370 G00 Z10.;
N10380 M09;
N10385 G28 G91 Z0.;
N10390 G28 X0. Y0.;
N10395 M30;
%
– Z (xem lượng ăn dao xuống có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao và phôi)
– F (lượng tiên dao có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao và phôi)
– S (tốc độ quay của trục chính)
– Đoạn chương trình mà máy tính xuất ra thường kèm theo những chú thích  bỏ những chú thích
không cần thiết này trước khi đỗ vào máy CNC)

4 Cách hiệu chỉnh dao
Thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta
phải nù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị trí bù chiều
dài khác nhau. Vào Offet Seting ở bảng điều khiển, chọn nút trắng phía dưới chữ Offset rồi chọn
kích thước bù dao ở các vị trí khác nhau.
Geom (H): Thiết lập tọa độ phôi theo phương Z.
Wear (H): Bù dung sai dao theo phương Z [Bù xét trên điểm mà GEOM (H) đã thiết lập trước đó,
WEAR phụ thuộc GEOM (H)] Geom (D): Thiết lập bán kính dao trong lập trình bằng tay có mã lệnh G41, G42.
Wear (D) là bù dung sai bán kính dao khi đo dao thực tế so với bán kính dao thiết lập trong lập trình
bằng tay có mã lệnh G41, G42.
– Xét G41: Đường tâm dao A ở về phía bên trái so với đường chạy dao C

Thiết lập giá trị offset

𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) > 0 Đường tâm dao mới B ở về phía bên trái so với đường tấm dao cũ A

B cách bên trái A khoảng thiết lập |WEAR(D)|

WEAR(D) < 0: Thường dao sẽ không cắt vật liệu thêm

𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) < 0 Đường tâm dao mới B ở về phía bên phải so với đường tấm dao cũ A

B cách bên phải A khoảng thiết lập |WEAR(D)|

WEAR(D) < 0: Thường dao sẽ cắt vật liệu thêm

– Xét G42: Đường tâm dao A ở về phía bên phải so với đường chạy dao C

Thiết lập giá trị offset

𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) > 0  

Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 ở 𝑣ề 𝑝ℎí𝑎 𝑏ê𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑠𝑜 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ 𝑨

𝑩 𝑐á𝑐ℎ 𝑏ê𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑨 𝑘ℎ𝑜ả𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 |𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)|

𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) > 0: 𝑇ℎườ𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ắ𝑡 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎêm
𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) < 0 Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 ở 𝑣ề 𝑝ℎí𝑎 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟á𝑖 𝑠𝑜 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ 𝑨

𝑩 𝑐á𝑐ℎ 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟á𝑖 𝑨 𝑘ℎ𝑜ả𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 |𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)|

𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) < 0: 𝑇ℎườ𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 𝑠ẽ 𝑐ắ𝑡 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎêm
𝑊𝐸𝐴𝑅 (𝐷) = 0 Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 𝑡𝑟ù𝑛𝑔 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ A

Xem tiếp P21 tại: https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p21-ung-dung-lap-trinh-va-gia-cong-tren-may-cnc-1/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.