MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P14: Các lệnh cơ bản 11 “Chương trình con”

27 Chương trình con

𝑀98 𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥  𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑥𝑥𝑥𝑥 : 𝑆ố 𝑙ầ𝑛 𝑙ặ𝑝 𝑐ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛
𝑦𝑦𝑦𝑦 :  𝑆ố 𝑐ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛
Ví dụ: M98 P51200; có nghĩa là gọi chương trình 1200 với số lần là 5.

Số của chương trình con.

 

Kết thúc chương trình con.

– Lệnh M98 có thể đứng chung với lệnh chuyển động. Khi đó lệnh chuyển động sẽ thực hiện
trước rồi mới gọi chương trình con. (G01 X100.0 M98 P1200;)
– M99; không nhất thiết phải đứng riêng trên một dòng. (X100.0 Z100.0 M99;)

– Khi không chỉ ra số lần lặp chương trình con, hệ thống hiểu là 1
– Khi cần gia công lặp lại nhiều lần một mẫu thì nên dùng biểu diễn mẫu dưới dạng một chương trình con để đơn giản vịêc lập trình.
– Một chương trình chính có thể gọi một chương trình con nhìều lần.
– Một chương trình con có thể gọi một chương trình cháu nhiều lần.
– Khi bạn lập chương trình con thì vị trí bắt đầu và kết thúc của chương trình con nên trùng nhau
– Khi gọi chương trình con sẽ giữ nguyên hiệu lực trong chương trình con, trừ khi có sự thay đổi
bên trong chương trình con.

Chương trình chính Chương trình con

Chương trình cháu

Chú ý:
– Khi mô phỏng trong CIMCO thì có thể viết chương trình chính và chương trình con ở trong cùng một chương trình.
– Khi gia công trên máy Phay CNC hoặc mô phỏng trên phần mềm SSCNC, phải tách riêng biệt chương trình chính, chương trình con, chương trình cháu, … sau đó tải lần lượt vào bộ nhớ máy .Phay CNC (trong quá trình chạy thì máy Phay CNC sẽ gọi chương trình con từ chương trình chính đang chạy để gia công)
– Khi chạy trực tiếp từ máy tính qua cổng RS232 ở chế độ DNC, chương trình con, chương trình cháu, … phải được tải trước vào bộ nhớ máy Phay CNC, chương trình chính khi chạy trực tiếp từ máy tính sẽ gọi chương trình con, chương trình cháu, … đã có ở bộ nhớ máy Phay CNC.
– Để gia công chương trình con lặp lại nhiều lần tại một vị trí → sử dụng lập trình tuyệt đối G90 cho chương trình con (Bài tập 4:).
– Để gia công chương trình con theo các cao độ Z khác nhau → sử dụng lập trình tương đối G91 cho chương trình con (Bài tập 6:).
– Trong chương trình con: chỉ cần viết chương trình đường biên dạng gia công và không cần viết
theo mẫu chương trình.

Ví dụ:

Chương trình chính

Chương trình con

N0010;
N0020;
N0030 M98 P21010;
N0040;
N0050 M98 P1010;
N0060;
O1010
N1020;
N1030;
N1040;
N1050;
N1060 M99;
Gọi 2 lần chương
trình con
Gọi 1 lần chương
trình con

>> Nhảy dòng sau khi thực hiện chương trình con:
M99 P_;
P_: Di chuyển tới một dòng chương trình gọi.

Chương trình chính

Chương trình con

>>Sau khi thực hiện chương trình con (P1010) >> tới dòng N0060

Xem thêm P15 về gia công lỗ tại: https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p15-chu-trinh-gia-cong-lo-1/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.