Máy gia công bánh răng côn răng cong dạng cung tròn

Máy gia công bánh răng côn răng cong dạng cung tròn

Gia công bánh răng côn, răng cong dạng cung tròn theo phương pháp bao hình thực chất là nhắc lại sự ăn khớp giữa bánh dẹt đỉnh, đường răng cung tròn với bánh răng côn. Trên bánh dẹt đỉnh chỉ có một răng được hình thành bởi chuyển động quay của dụng cụ cắt (dao phay). Sơ đồ nguyên tắc hình thành răng cung tròn (hình 4.14 a) trên bánh dẹt đỉnh (1). Dao phay có các lưỡi cắt (3) quay quanh tâm (01) tạo ra đường răng AA1 trên bánh dẹt đỉnh có bán kính r. Phôi bánh răng (2) quay tương ứng với bánh dẹt đỉnh để hình thành chuyển động bao hình và các bề mặt răng được tạo hình với đường răng cong dạng cung tròn. Trên sơ đồ không gian (hình 4.14 b) mô tả việc nhắc lại sự ăn khớp của bánh răng côn (trên trục gá phôi) với bánh dẹt đỉnh (trên giá dao).

Dao phay bánh răng côn răng cong dạng cung tròn được tiêu chuẩn hóa theo đường kính. Với dao răng chắp, trên thân dao có lắp các lưỡi cắt cung răng lồi, cung răng lõm phân biệt.

Việc tính toán, điều chỉnh máy và tính, chọn dao trong thiết kế chế tạo một bộ truyền bánh răng côn, dạng răng cung tròn khá phức tạp, được chỉ dẫn trong tài liệu chuyên khảo. Trong phạm vi tài liệu này, chỉ tập trung vào phân tích, điều chỉnh động học máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.