Máy gia công 5 trục dạng cần trục

Dạng máy gia công 5 trục khổ lớn.

5-axis vertical gantry style machine with a Head/Head configuration

cnc 5 truc dang can

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.