Máy gia công 4 trục nằm ngang, bàn xoay và thay đổi pallet

 

 

 

 

 

 

 

cnc 4 truc nam ngang

 

Pallet là hệ thống cấp liệu tự động.
[adrotate banner=”1″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *