Máy gia công 3+2 trục với hai bàn xoay

Máy gia công không đồng thời 5 trục, là sự kết hợp của gia công 3 trục và 2 trục thông qua các bàn xoay được gắn trên máy.

3-axis vertical mill made into a 5-axis machine by adding a third-party dual rotary table

gia cong 3 va 2 truc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *