Máy CNC nhiều đầu gia công

Máy điêu khắc 1525 - 1x5,5kw - 4x2,2 kw

Máy điêu khắc 1525 – 1×5,5kw – 4×2,2 kw

Máy CNC 1325 3,2x1 1,5x2

Máy CNC 1325 3,2×1 1,5×2

Máy CNC 1825 3,2x1 1,5x5

Máy CNC 1825 3,2×1 1,5×5

Máy điêu khắc gỗ 2025 - 5

Máy điêu khắc gỗ 2025 – 5

Máy điêu khắc 1530-5

Máy điêu khắc 1530-5

Máy điêu khắc trục tròn 1616F4

Máy điêu khắc trục tròn 1616F4

Máy CNC 1813-6

Máy CNC 1813-6

Máy CNC 1518-6

Máy CNC 1518-6

Máy CNC 1313-6

Máy CNC 1313-6

Máy điêu khắc 3D KH1513-4 (Gỗ, sừng, ngà...)

Máy điêu khắc 3D KH1513-4 (Gỗ, sừng, ngà…)

Máy điêu khắc 3D KH1325-WRA-4

Máy điêu khắc 3D KH1325-WRA-4

Máy điêu khắc KH1325-WR-3

Máy điêu khắc KH1325-WR-3

Máy CNC 1 đầu router, 1 đầu FLasma KH1325-2F

Máy CNC 1 đầu router, 1 đầu FLasma KH1325-2F

Máy cnc KH6012-3

Máy cnc KH6012-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.