Máy CNC 5 trục dạng cần với bàn xoay đô

5-axis vertical gantry style machine with a dual rotary Table/Table configuration

Máy CNC 5 trục dạng cần với bàn xoay đôi, là kết cấu máy có độ cứng vững cao, bàn dao xoay liên tiếp.

gia cong 5 truc dang can truc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.