Máy chuốt_Công dụng, phân loại

  1. a. Công dụng, phân loại

Máy chuốt được sử dụng rộng rãi trong sản xuất loạt lớn và hàng khối để gia công các lỗ chính xác có prôfin bất kỳ, các bánh răng, các rãnh, các loại lỗ then hoa… Nó còn có thể gia công mặt phẳng, mặt định hình,v.v…

Năng suất và độ chính xác khi gia công trên máy chuốt rất cao.Trên hình 2.36 trình bày các dạng prôfin lỗ trong được gia công trên máy chuốt.

Máy chuốt thường được phân loại theo công dụng, theo vị trí dao chuốt và theo mức độ tự động hóa.

Căn cứ vào công dụng : chuốt trong và chuốt ngoài.

Căn cứ vào vị trí gá đặt dao chuốt: chuốt nằm ngang và chuốt thẳng đứng.

Căn cứ vào trình độ tự động hoá: chuốt liên tục và chuốt gián đoạn.

Trên hình 2.37 trình bày hình dáng chung và các bộ phận cơ bản của máy chuốt nằm ngang 7520.

b. Máy chuốt đứng

Hình dáng chung của loại máy chuốt bề mặt đứng được trình bày trên hình 2.38. Chi tiết được gá kẹp trên bàn máy (1), dao chuốt được gá kẹp chặt trên mặt gá (2), nó chuyển động dọc theo đường dẫn hướng thẳng đứng của thân máy (3) nhờ lực kéo của hệ thống xylanh – piston thủy lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.