Máy cắt cơ

Máy cắt tôn điều khiển cơ – Mechanical Shearing machine:
Giá thành rất cạnh tranh, vận hành nhanh chóng, phù hợp với các loại hình sản xuất với yêu cầu năng suất cao.

Khổ cắt: 1,000 > 3,200mm
Chiều dầy cắt: 2 > 20mm 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *