Mastercam X7 2D_Ví dụ: phay pocket dạng 2

Ví dụ: phay pocket dạng 2

Các bạn tiến hành sửa lại biên dạng. chỉ để lại những biên dạng như hình.

Sau đó sử dụng lệnh offset để tạo ra biên dạng sau ( lýu ý là biên dạng phải khép kín). Bạn offset từ biên dạng cũ trước đó ra 12 mm. sau đó vẽ 4 cùng tròn có R =6 như hình.

Sau đó bạn vào chọn dao phay Endmill với d = 8mm. và nhập các thông số:

Feed rate: 350

Spindle speed: 2000

Tích chọn vào ô Rapid retract

Các bước còn lại các bạn làm tượng tự như ví dụ 1

ở mục Linking parameters: bạn tiến hành nhập vào các thông số như sau

Bạn sẽ thấy các đường chạy dao như hình

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.