Mastercam X7 2D_Ví dụ: gia công theo đường dẫn (biên dạng)

dụ: gia công theo đường dẫn. (biên dạng)

Các bạn lấy file thực hành trước đó và sửa lại sketch như sau:

Sau  đó bạn vào menu Bạn vào Toolpaths > contour. Và chọn biên dạng như hình

Kế tiếp bạn vào chọn dùng cụ cắt là dao endmill d = 10mm. và thiết lập các thông số vận tốc, bước tiến như hình

Tiếp đến ở mục  Cut parameter. Bạn chọn bù dao cho phù hợp. và sửa các lượng  dư bề mặt lại bằng 0.

ở mục depth cut. Bạn nhập vào chọn chiều sâu tối đa là 2mm. tích chọn vào ô Keep Tool Down, By contour.

ở mục Multi Passes. Bạn nhập vào các thông số.

number : 8

spacing: 3

và tích  chọn vào ô Kepp tool down

Mục Linking parameter.

Bạn cần chú ý đến 2 vùng, đó là top of stock và depth.

Sau  đó chọn OK.

Các bạn sẽ nhìn thấy các đường chạy dao như hình.

Bạn bấm vào biểu tượng  sau đó bấm vào  để xem quá trình chạy dao, cũng như hình dạng  chi tiết sau khi gia công.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.