Mastercam X7 2D_Tạo đường chạy dao 2d

MasterCam cùng cấp 3 module để tạo đường chạy dao: module 2D, module 3D và module đa trục (multi-axis). Module 2D để tạo đường chạy dao gia công chi tiết trên mặt phẳng 2D. Module 3D để tạo đường chạy dao gia công các dạng bề mặt 3D. Module đa trục để tạo đường chạy dao gia công các bề mặt 3D phức tạp hơn. Trong chương này chúng ta chỉ khảo sát tạo đường chạy dao trên module 2D. MasterCam cùng cấp 05 chức năng tạo đường chạy dao 2D gồm: contour, pocket, drill, ciremill và point.

  • Contour: tạo đường chạy dao gia công thô và tinh dọc theo đường contour. Contour có thể là tập hợp các đường: đường thẳng, cùng tròn, spline. Ứng dùng để gia công theo biên dạng trong và biên dạng ng̣ai.
  • Pocket: tạo đường chạy dao gia công thô và tinh để lấy đi phần vật liệu bên trong đường contour kín. Ứng dụng gia công chi tiết dạng hốc (pocket), gia công mặt phẳng.
  • Drill: tạo đường chạy dao để khoan, khoét, doa lỗ. Đối tượng hình học yêu cầu là các điểm.
  • Ciremill: tạo đường chạy dao để lấy đi phần vật liệu bên trong hình tròn.
  • Point: tạo đường chạy dao để nhảy qua (jump over) cơ cấu kẹp hay đồ gá trên máy công cụ.

 

Đầu tiên các bạn vẽ lại biên dạng sau:

Sau đó bạn vào menu machine type > mill> default

Default :  chọn nhanh máy phay

Managelist: các bạn có thể chọn các máy để phù hợp với mục đích.

1.Jobsetup: chuẩn bị phôi

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_jobsetup-chuan-bi-phoi/

2. Kiểu chạy dao Face. Vạt phẳng mặt phôi

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_kieu-chay-dao-face-vat-phang-mat-phoi/

3 Ví dụ: gia công phay khỏa mặt.

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_vi-du-gia-cong-phay-khoa-mat/

4 Kiểu chạy dao Pocket. Phay dạng hốc.

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_kieu-chay-dao-pocket-phay-dang-hoc/

5 Ví d phay poket.

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_vi-du-phay-poket/

6 Ví d phay poket2 

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_vi-du-phay-pocket-dang-2/

7 Kiểu chạy dao Contour. Chạy dao theo đường dẫn.

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_kieu-chay-dao-contour-chay-dao-theo-duong-dan/

8 Ví dụ: gia công theo đường dẫn. (biên dạng)

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_vi-du-gia-cong-theo-duong-dan-bien-dang/

9 Khoan lỗ.

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_drill-khoan-lo/

10 Drill mở rộng lỗ ( khoét, doa)

https://laptrinhcnc.com/mastercam-x7-2d_drill-mo-rong-lo-khoet-doa/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.