Mastercam X7 2D_Spiral / Helix

1 Helix: Tạo ra lò xo như một đường Spline.

Chọn Menu>Create>Helix hay chọn biểu tượng

– Khai báo các thông số trong hộp thoại

– Chọn điểm tâm trên màn hình

Radius: bán kính đường tròn nhỏ nhất

Initial Pitch: bước xoắn cho vòng đầu tiên

Initial Pitch: bước xoắn cho vòng cuối cùng

Revolutions: số vòng xoắn

Height: chiều cao lò xo

CW: hướng xoắn theo chiều kim đồng hồ

CCW: hướng xoắn theo ngược chiều kim đồng hồ

Ví dụ:

2 Spiral: Tạo ra đường xoắn ốc từ một loạt các đường Spline

Chọn Menu>Create>Spiral hay chọn biểu tượng

– Khai báo các thông số trong hộp thoại

– Chọn điểm tâm trên màn hình

Pitch: bước xoắn

Revolutions: số vòng xoắn

Height: chiều cao  (Height = Revolution x Pitch)

Taper Angle: góc côn

CW: hướng xoắn theo chiều kim đồng hồ

CCW: hướng xoắn theo ngược chiều kim đồng hồ

góc quay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.