Mastercam X7 2D_Jobsetup: chuẩn bị phôi

Jobsetup: chuẩn bị phôi

 

Chọn Mainmenu > toolpaths > Job setup. Hộp thoại Job setup được minh họa như hình.

 Sau khi chọn loại máy bạn click vào stook setup để thiết lập phôi.

Xuất hiện hộp thoại mechine group properties.

 Stock Origin: hệ tọa độ chi tiết

Có 2 cách để xác định hệ tọa độ chi tiết. Chọn tại các gốc hoặc tâm các mặt hình hộp, thứ 2 là chọn bất kỳ vị trí nào. Có 10 vị trí có thể được chọn làm hệ tọa độ chi tiết đólà: 8 vị trí ở 8 gốc của hình hộp, và 2 vị trí ở mặt phẳng trên và mặt đáy của hình hộp. Bốn nút trên hộp thọai Job setup được sử dụng để chọn phôi (stock) gồm

Rectangular: phôi hình khối hộp chữ nhật

Solid: phôi đặc, cho phép bạn chọn trên sketch đã vẽ

Cylin: phôi hình trụ

File: cho phép bạn chọn đường dẫn tơi phôi tạo sẵn

 

Select Origin: dùng phương pháp truy bắt điểm để xác định hệ tọa độ chi tiết.

Select Corners: tự động xác định hệ tọa độ chi tiết bằng cách xác định kích

thước phôi qua 2 điểm. Hệ tọa độ chi tiết là tâm mặt phẳng trên cùng của phôi

(hình 13.2).

Bounding box: tạo kích thước phôi giới hạn bằng cách kéo dài các đối tượng

hình học một giá trị nhập vào

NCI extents: tự động tính toán kích thước phôi giới hạn trên cơ sở sự di chuyển

của dao trong file NCI. Kích thước phôi được xác định bởi các giá trị XYZ.

Thông thường bạn sẽ sử dụng bourding box để thiết lập phôi.

Bạn click chọn vào bourding box > xuất hiện hộp thoại

 

Hộp thoại  Bounding box xuất hiện

Expand: bạn nhập vào lượng  dư của các bề mặt

Shape: chọn kiểu phôi.

Bạn vào toolpaths để chọn các kiểu gia công

MasterCAM cùng cấp cho chúng ta các đường chạy dao sau: Face, Contour, Pocket, Drill, Engraving, 2D High Speed…

 

Contour  Chạy dao theo biên dạng. ( tạo rãnh, mở rộng rãnh, vét theo biên dạng.).

Drill khoan lỗ, tạo ren, khoét mở rộng lỗ.

Pocket Thực hiện các nguyên công ( bước) phay chi tiết dạng hốc

Face gia công mặt phẳng, vạt mặt phôi.

 

 

Engraving Tạo đường dao khắc, chạm, trỗ…trên bề mặt, khắc chữ.

2D High Speed Chạy dao theo các kiểu có sẵn,mỗi kiểu chạy dao ứng với 1 biên  dạng đặc biệt … Gia công chi tiết có hình dạng giống với kiểu chạy dao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.