Mastercam X7 2D_Các lệnh sketch1: Lệnh point

Các lệnh sketch, dựng hình căn bản

1 Lệnh point

Lệnh point được biểu hiện với dấu (+). Những điểm này được sử dụng như là điểm chuẩn cho các cấu trúc hình học khác khi mà chúng ta cần

Chọn Creat >point . từ độ bạn có thể nhìn thấy bảng lựa chọn tiếp theo cho menu lệnh của Point

1.1 Position

Creat > point >position hoặc nhấp chọn biểu tượng  trong hộp thoại sketcher.

Dùng lệnh Position để tạo ra các điểm trên màn hình, có 9 tùy chọn sau độ để bạn lựa chọn

Value (ZYZ) Nhập toạ độ
Origin Chọn điểm gốc
Arc Center   Chọn điếm là tâm của đường tròn, cùng tròn
Endpoint Chọn điểm cuối của đối tượng  vẽ đơn giản
Intersec Chọn điểm giao của 2 đối tượng
Midpoint Chọn điểm giữa của đối tượng
Point Chọn điểm đã tổn tại
Quadrant Chọn điểm tại góc phẩn tự của đường tròn
Nearest Chọn điểm nằm trên đối tượng  được chọn
Relative Chọn điểm có vi trí tượng đôi số với điểm khác

1.2  Dynamic

Creat >point >Dynamic hoặc nhấp chọn biểu tượng

Tạo ra các điểm trên đối tượng  bằng cách sử dụng chuột hoặc điểm chia.

Cách tạo:

Chọn đối tượng như line, circle hoặc spline

Dịch chuyển trên đối tượng  và chọn bằng cách nhấn phím trái chuột (kết thúc nhấn ESC) hoặc chọn đối tượng  và sau độ khi biết hướng dịch chuyển thì ta nhập khoảng cách và lấy offset từ điểm đầu đến điểm cần xác định:

1.3 Node point

Creat > Point >Node point hoặc nhấn biểu tượng

Gọi lại những điểm được dùng để tạo ra đường cong tham số

Cách tạo:

Tạo ra 1 đường cong tham số

Chọn 1 đường cong tham số

Chú ý:

  1. Các điểm độ là các điểm dùng để xác định đường cong tham số.
  2. Nếu đối tượng chọn sai quy cách thì hệ thống sẽ báo “try again”. Sử dụng phím ESC để thoát việc chọn.

1.4 Segment

Creat >point >segment hoặc chọn biểu tượng

Tạo loạt điểm dọc theo đối tượng  với khoảng cách bằng nhau

Cách tạo:

– Tạo ra một đối tượng như line, arc, circle, fillet , hoặc spline

– Sử dụng chuột chọn một đối tượng  đã tồn tại ở trên

– Nhập vào số  điểm cần  tạo.

Hoặc có thể nhập vào khoảng cách giữa các điểm.

Trước

Sau

1.5 Endpoints

Creat >Point >Endpoints hoặc nhấp vào biểu tượng

Tạo ra 2 điểm đầu của đối tượng  được chọn

Cách tạo:

Tạo ra một đối tượng như line, arc, spline,…

sử dụng chuột chọn đối tượng  đã tồn tại ở trên

Chọn Create point Endpoints hoặc click chọn

Trước

Sau

1.6 Create point small arcs

Lệnh này cho phép bạn tạo các điểm tâm của cùng tròn.

Create  >  point  > small arcs hoặc chọn vào biểu tượng

Bạn kết hợp thêm các tùy chọn ở thanh Point Small Arcs

chỉ tạo điểm của đường tròn

chỉ tạo điểm cùng tròn

sau khi Tạo điểm sẽ xóa đi các đường tròn, cùng tròn

Trước

sau

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.