Mastercam là phần mềm CAD/CAM được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới, đồng thời rất phổ biến ở Việt Nam. 

Mastercam có khả năng thiết kế và lập chương trình điều khiển các công cụ gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, tiện, phay, khoan … 

Mastercam được đánh giá là một trong những phần bán chạy nhất thế giới trong vài năm gần đây.