Lưu ý khi tiện CNC

Số thứ tự khối lệnh

N1 đến N4999 Số thứ tự khối lệnh trong chương trình chính

N5000 đến N9999 Số thứ tự khối lệnh trong chương trình con.

Thư viện dao tiện

Phần mềm quy định thay dao bằng tay và sử dụng dao trong thư viện phần mềm.

Như vậy khi chọn dao nào, phải nhập đúng ký hiệu của dao đó vào bộ nhớ máy tính. Đối với dao cắt đứt, đỉnh dao quy định là vị trí có ghi chữ “Đ“. Trong chương trình, các lệnh di chuyển dụng cụ và các chu trình cắt, đều có tọa độ của điểm đích. Tọa độ điểm đích đó là tọa độ mà điểm đo dao sẽ tới. Hình b dưới đây là thư viện dao và ký hiệu quy định của phần mềm:

[adrotate banner=”2″]

Một số quy định của phần mềm tiện mô phỏng1

Quy định chuẩn M và W

Quy định độ lệch giữa chuẩn M và W theo phương Z là 20mm; kích thước chấu kẹp là 20 mm (hình c).

 Một số quy định của phần mềm tiện mô phỏng2

Giả sử trên hình chọn chuẩn thảo chương tại mặt đầu chi tiết, cần khai báo cho phần mềm độ lệch của chuẩn thảo chương P so với chuẩn máy M theo phương Z như sau:

[adrotate banner=”1″]

Lệch (P – M)Z = l + 20 + B + A + 20

Trong đó:

B – miệng cắt đứt (nếu cần cắt đứt)

A – Khoảng cách an toàn

l – Chiều dài chi tiết cần gia công

Chiều dài phôi L theo phương Z được tính như sau:

L = l + B + A + 20 + C

Trong đó: C – Lượng dư vạt mặt đầu (nếu cần có)

Quy định về tọa độ X

Phôi sử dụng cho tiện CNC có dạng khối trụ hoặc khối tròn xoay nhiều bậc đối xứng qua đường tâm. Thông thường trên các bản vẽ kỹ thuật, kích thước tròn xoay thường được cho theo đường kính. Để sử dụng thuận tiện mọi kích thước, hệ điều khiển CNC cung cấp hai phương pháp lập trình kích thước theo phương X:

– Lập trình theo đường kính: Tọa độ X được xác định theo đường kính (gấp đôi khoảng cách thực).

– Lập trình theo bán kính: Tọa độ X được xác định theo bán kính.

Chọn phương pháp lập trình theo đường kính hay bán kính tùy thuộc vào các thông số máy đã được cài đặt. Thông thường, lập trình đường kính được chọn như chế độ mặc định trên các bộ điều khiển tiện CNC.Phần mềm tiện mô phỏng chọn phương pháp lập trình theo đường kính.

Thứ tự làm việc với phần mềm tiện mô phỏng

– Khởi động phần mềm\ Vào tập tin Aditurn.bat \ …..

Các bước còn lại giống như phần mềm phay mô phỏng. Chỉ khác chương trình lưu có

phần mở rộng của tập tin “ *.Trn”.

Lưu đồ thực hiện phần mềm tiện mô phỏng

Giống như phần mềm phay mô phỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.