LựA CHỌN LƯỢNG ĂN DAO

Để chọn lượng ăn dao tối ưu, phù hợp nhất cho chế độ cắt cụ thể, cần sứ dụng kiến thức về công nghệ gia cộng. Đây là phần quan trọng khi lập trình và cần được thực hiện cẩn thận. Lựa chọn lượng ăn dao tùy thuộc vào nhiều yếu

tố, một số yếu tố quan trọng bao gồm:
Tốc độ trục chính – tính theo rev / min.
Đường kính dao [M] hoặc bán kính mũi dao [T].
Yêu cầu độ bóng bề mặt của chi tiết.
Dạng hình học của dụng cụ cắt.
Các lực cắt.
Gá lắp chi tiết.
Khoảng chìa ra của dao cắt.
Chiều dài chuyển động cắt.
Phương pháp phay.
Số lưỡi cắt (khoan, phay).
Các yêu cầu an toàn.
Yêu cầu về an toàn luôn luôn là trách

 

nhiệm lập trình số một, để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Lượng ăn dao và tôc độ an toàn chỉ là hai trong nhiều vấn đề cần đặc biệt chú ý trong lập trình CNC.

TĂNG TỐC VÀ GIẢM TỐC

Trong khi gia công bao hình (biên dạng), chiều chuyến động cắt thay đổi liên tục, điều này là bình thường với các giao điểm, điểm tiếp tuyến và các khoảng hở. Trong bao hình, ví dụ để lập trình góc nhọn trên chi tiết, chuyển động dao dọc theo trục X trong một block sẽ cần đổi thành chuyển động dọc theo trục Y trong block kế tiếp. Để thay đổi chuyển động cắt, bộ điều khiển phải dừng chuyển động trục X trước, sau đó khởi dộng chuyền động Y. Do không thể khởi động tức thời với tốc độ ăn dao toàn phần, mà không tăng tốc, đồng thời không thế dừng ngay sự ăn dao mà không giáììì tốc độ, sai số cắt gọt sẽ xảy ra. Sai số này có thể làm cho góc nhọn bị cắt quá mức, đặc biệt khi tốc độ ăn dao rất cao hoặc góc quá nhỏ. Điều này chi xảy ra trong khi sử dụng chuyển động cắt với lệnh G01, G02, G03, nhưng không xảy ra trong chế độ chuyển động nhanh G00. Trong khi chuyển động nhanh, sự giảm tốc là tự động và dao luôn luôn cách xa chi tiết gia công.

Trong tiến trình gia công CNC, sai số này có thể ít xảy ra và dù có cũng sẽ trong khoáng dung sai cho phép.

Nếu cần hiệu chỉnh sai số này, các bộ điều khiển Fanuc cung cấp hai lệnh, cho phép giải quyết vấn đề:

G09 Dừng chính xác (chỉ một block)
G61 Chế độ dừng chính xác (chế độ)

 

Sự dừng chính xác sẽ làm tăng chu kỳ gia công. Đôi với những chương trình sử dụng trên các máy cũ, điều này có thể được yêu cầu trong một số trường hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.