Lựa chọn khoảng tốc độ

Hầu như mọi lựa chọn khoảng tốc độ có thể lập trình đều áp dụng cho máy tiện CNC. Trên các trung tâm gia công, khoảng tốc độ trục chính có thể thay dổi hoàn toàn tự động. Hầu hết các máy tiện CNC đều có không dưới hai khoảng tốc độ, các máy công suất cao có đến bốn khoảng tốc độ. Nguyên tắc lập trình cơ bản là lựa chọn khoảng bánh răng dựa trên thao tác gia công.

Ví dụ, hầu hết các chế độ gia công thô đều đòi hỏi công suất của trục chính hơn là tốc độ trục chính. Trong trường hợp đó, chọn khoảng tốc độ thấp. Đối với gia công tinh, thường dùng khoảng tốc độ cao hoặc trung bình để bảo đảm độ bóng cần thiết.

Sự phân phôi các hàm M hoàn toàn phụ thuộc vào số khoảng tốc độ khả dụng trên máy tiện. Số các khoảng là 1, 2, 3 hoặc 4. Bảng 8.4 liệt kê sự phân phối các hàm M, nhưng bạn nên xem kỹ các lệnh thực tế trong sổ tay hướng dẫn sử dụng máy công cụ.

Bảng 8.4. Hàm M và khoảng tốc độ

Khoảng Hàm IV! Khoảng bánh rănp (hôp số)
1 N/A Không lập trình
2 M41 Khoảng thấp
M42 Khoảng cao
M41 Khoảng thấp
3 M42 Khoảng trung bình
M43 Khoảng cao
M41 Khoảng thấp
4 M42 Khoảng trung bình 1
7 M43 Khoảng trung bình 2
M44 Khoảng cao

 

Nguyên tắc chung là khoảng cách bánh răng càng cao, tốc độ trục chính càng cao và công suất càng thấp, hoặc ngược lại. Nói chung, không cần dừng trục chính để đổi số (tốc độ) nhưng bạn cần xem kỹ sổ tay hướng dẫn. Nếu có nghi ngờ, bạn nên dừng trục chính trước, đổi khoảng tốc độ, sau đó khởi động lại trục chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.