Lựa chọn dao cắt nhớ ngẫu nhiên

Tính năng này được sử dụng phổ biến trên các trung tâm gia công hiện đại, lưu giữ mọi dụng cụ cắt cần thiết để gia công chi tiết trong các ổ dao của hộp chứa dao, cách xa khu vực gia công. Nhà lập trình CNC xác định từng dụng cụ cắt bằng chỉ số T, thường theo thứ tự sử dụng. Sự gọi chỉ số dụng cụ cắt do chương trình thực hiện sẽ chuyển dụng cụ đó đến vị trí chờ bên trong hộp chứa dao. Điều này có thể xảy ra một cách đồng thời, trong khi máy đang dùng dụng cụ khác để cắt gọt chi tiết. Sự thay dao thực tế sẽ xảy ra vào đúng thời điểm thích hợp. Đây là khái niệm về sự chờ dao cắt kết tiếp – với hàm T biểu thị dao cắt kế tiếp, không phải dao cắt hiện hành. Trong chương trình, dao cắt kế tiếp có thể được chuẩn bị sẵn sàng bằng cách lập trình vài block đơn giản:

TO4                  ( DAO 4 CHUẨN BỊ )

<…Gia công với dao trước đỏ…>

MO6 (THAY DAO – TO4 TRỌNG TRỤC CHỈNH)

T15                        (DAO KẾ TIẾP CHUẨN BỊ )

<„. Gia công với dao 4 – T04…>

Trong block thứ nhất, dao T04 được gọi vào vị trí chờ của hộp dao, trong khi dao trước đó vẫn còn cắt gọt. Khi sự cắt gọt này hoàn tất sẽ xảy ra sự thay dao thực sự, T04 tt-ở thành dao hoạt động. Ngay khi đó, hệ thông CNC sẽ tìm dao kế tiếp (T15 trong ví dụ nêu trên), và đưa dao này vào vị trí chờ, trong khi T04 đang cắt gọt.

Ví dụ này cho thấy hàm T hoàn toàn không thực hiện sự thay dao thực sự. Đốì với điều đó cần sử dụng và lập trình hàm thay dao tự động M06.

Bạn không nên nhầm lẫn ý nghĩa của địa chỉ T được dùng với sự lựa chọn dao ẹố định với hàm T trong sự lựa chọn dao ngẫu nhiên. Địa chỉ T cố định có nghĩa là chỉ số dao cắt thực tế của ổ dao, địa chỉ T ngẫu nhiên có nghĩa là chí số dao cắt của dao kế tiếp. Sự gọi dao này được lập trình sớm hơn, hệ thống điều khiển có thể tìm dao đó trong khi dao hiện hành đang cắt gọt.

Dăng ký chỉ sỗ dao cắt

Máy tính nói chung, và hệ thông CNC nói riêng, có thể xử lý dữ liệu rất nhanh với độ chính xác rất cao. Đối với CNC, dữ liệu cần thiết phải được nhập trước để máỵ tính hoạt động hiệu quả. Trong phương pháp lựa chọn dao ngẫu nhiên, người vận hành CNC tự do đặt dao cắt bất kỳ vào ổ dao tùy ý của hộp chứa dao, khi xác lập được đăng ký (ghi) vào bộ CNC, dưới dạng tham số của hệ thông điều khiển. Bạn không cần quá bận tâm về các tham số điều khiển, chĩ cần chấp nhận chúng là tập hợp các xác lập hệ thông. Sự đăng ký các chỉ số dao có màn hình nhập riêng.

Trong khi xác lập máy, người vận hành CNC đặt các dao cắt cần thiết vào ổ dao của hộp giữ dao, ghi lại các chĩ số (chĩ số dụng cụ cắt và chỉ số ổ dao tương ứng), và đãng ký thông tin này vào hệ thống. Thao tác này là một phần trong xác lập máy và có thể dùng một số đi tắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.