Lệnh về hiệu chỉnh bán kính dao

hiệu chỉnh dao 1

G40 Kết thúc hiệu chỉnh bán kính dao

G41 Hiệu chỉnh bán kính dao trai (dao di chuyển bên trái quỹ đạo cắt)

G42 Hiệu chỉnh bán kính dao phải (dao di chuyển bên phải quỹ đạo cắt)

Ví dụ hình bên khi gia công biên ngoai và biên trong của một chi tiết. Tuỳ theo hướng di

chuyển của dao và quỹ đạo cắt (đường lập trình) mà có thể xác định hiệu chỉnh trái hay phải.

Các lệnh hiệu chỉnh bán kinh dao tạo lập vectơ bù trừ vuông góc với quỹ đạo cắt và có độ lớn bằng bán kính dao (hình n).

Cần chú ý hướng vào ra trước khi bắt đầu hiệu chỉnh bán kính. Đối với phần mềm phay mô phỏng, hướng vào ra trước khi bắt đầu hiệu chỉnh bán kính phải vuông góc với quỹ đạo cắt (hình p).

hieuchinhbankinhdao

Để trở về quỹ đạo cắt là tâm dao cần hủy bỏ chế độ hiệu chỉnh bán kính dao bằng lệnh G40.

hiệu chỉnh dao 3

hiệu chỉnh dao 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.