Lệnh về chu trình phay

Chu trình phay thì tương đối đơn giản và ít, không nhiều như máy tiện, do đó bạn chỉ cần xem lướt qua là có thể nắm được.

chu-trinh-phay

G72 Chu trình phay hốc chữ nhật

Cấu trúc: G72 X.. Y.. Z.. D.. Q.. F..

X.., Y.., Z.. Tọa độ điểm B

D Trị số dịch dao ngang

Q Trị số dịch dao đứng

F Tốc độ chạy dao dọc

[adrotate banner=”2″]

A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trinh phay hốc chữ nhật là tâm và mặt đầu dao. Khi thực hiện chu trình phay, tâm dao sẽ tự dịch chỉnh. Trị số dịch dao đứng tự động điều chỉnh giảm dần đến đáy hốc. Hốc chữ nhật yêu cầu phải có cung bo bằng bán kính dao (hình q).

Lệnh về chu trình phay4

Chỉ thực hiện chu trình phay hốc chữ nhật khi kích thước của hốc phải lớn hơn hoặc bằng hai lần đường kính dao.

Để thực hiện phay hốc phải định vị trí  tâm và mặt đầu dao tại vị trí A bằng lệnh di chuyển dao nhanh, sau đó thực hiện chu trinh phay hốc.

G75 Chu trình phay hốc tròn

Cấu trúc: G75 X.. Y.. Z.. R.. D.. Q.. F..

X.. , Y.. , Z.. Tọa độ điểm B

R.. Bán kính hốc

D.. Trị số dịch dao ngang

Q.. Trị số dịch dao đứng

F.. Tốc độ chạy dao

A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trình phay hốc tròn (hình r). Mọi yêu cầu thực hiện chu trình phay hốc tròn cũng giống chu trinh phay hốc chữ nhật, chỉ khác bán kính dao phải nhỏ hơn bán kính R của hốc.

Lệnh về chu trình phay1

G80 Kết thúc chu trình khoan lỗ

G82 Chu trình khoan lỗ không sâu

Cấu trúc: G82 X.. Y.. Z.. R.. P.. F..

X.. Y.. Z.. Tọa độ điểm B

R.. Khoảng cách an toàn

P.. Thời gian dừng (giây)

F.. Tốc độ chạy dao

A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trình khoan lỗ. P – Thời gian dừng tịnh tiến khi dao khoan lỗ đến tọa độ điểm B, sau đó tự động rút dao về điểm A (hình s).
[adrotate banner=”1″] Lệnh về chu trình phay2

G83 Chu trình khoan lỗ sâu

Cấu trúc: G83 X.. Y.. Z.. R.. Q.. P.. F..

X.. Y.. Z.. Tọa độ điểm B

R.. Khoảng cách an toàn

Q.. Trị số dịch dao đứng

F.. Tốc độ chạy dao

A – Điểm bắt đầu và kết thúc chu trình khoan lỗ sâu. Trị số dịch dao đứng Q tự động điều chỉnh giảm dần đến đáy lỗ (hình t).

Lệnh về chu trình phay3

G90 Phương thức lập trình tuyệt đối

G91 Phương thức lập trình tương đối

G92 Dịch chuyển chuẩn thảo chương

Cấu trúc: G92 X.. Z..

X.. Z.. Tọa độ cần dịch chuyển tới

G94 Tốc độ chạy dao phút (mm/phút).

G95 Tốc độ chạy dao vòng (mm/vòng).

 

Tham khảo thông tin thêm về CNC nếu bạn không có nhiều thời gian:

Gia công tiện mastercam

Gia công phay Mastercam

Tài liệu học Mastercam

Nội dung chi tiết các khóa học vận hành máy bên dưới:

Khóa học vận hành tiện CNC

Tài liệu tự học CNC

Bạn cũng có thể tham khảo thêm khóa học vận hành tiện CNC
Hoặc lập trình gia công cho các chi tiết khó trên phần mềm Mastercam
Hoặc nếu đã biết về CNC và muốn nâng cao khả năng về sử dụng phần mềm CimcoEdit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *