Lệnh cài đặt toạ độ gia công gián tiếp (G54 đến G59)

 

–         Khi chương trình yêu cầu sử dụng nhiều hệ tọa độ, việc thay đổi giá trị tọa

độ trở nên phức tạp. Phần lớn các hệ điều khiển CNCđều có khả năng xác

lập cùng một lúc nhiều hệ tọa độ làm việc. Lúc này ta sử dụng G54 – G59.

Ngoài ra, dùng G54 – G59 có rất nhiều ưu điểm so với G92, do vậy khi lập

trình gia công đa số ta sử dụng G54 – G59 thay cho  G92. Xác định cùng

lúc được tối đa 6 hệ tọa độ từ G54 – G59.

Chú ý khi sử dụng lệnh G54~G59:

–  Lệnh G54 là mặc định của hệ thống khi khởi động.

–  Dùng  G54  –  G59  với  X,  Y,  Z-  trong  cùng  một  khối  (block)

lệnh, X, Y, Z là tọa độ tương ứng điểm “0” chi tiếtvà dụng cụ

cắt sẽ di chuyển tới vị trí đó.

ddddddddd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.