Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh FINISH

matercam17

 LỆNH FINISH

Ý NGHĨA:

Gia công tinh bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Finish
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ R
Xuất hiện dòng nhắc:
GIẢI THÍCH:
1. Select point or Chain contour 1: chọn điểm hoặc chuỗi đường biên dạng cần gia công
2. Nhấn Done
3. Xuất hiện bảng thoại:
Chọn dao và đặt các thông số công nghệ:
tu-hoc-mastercam5-89
Các thông số tiện tinh:

tu-hoc-mastercam5-90

Finish stepover: khoảng cách giữa các lần tiện tinh
Number of finish passes: số lần tiện tinh
Stock to leave in X: lượng dư còn lại sau khi gia công tinh theo phương X
Stock to leave in z: lượng dư còn lại sau khi gia công tinh theo phương z
Tool compensation: bù dao khi tiện
Extend contour to stock: kéo dài biên dạng đã chọn tới phôi
Adjust contour ends: điều chỉnh điểm cuối của biên dạng khi dao ra khỏi biên dạng

tu-hoc-mastercam5-91

 
 

Teachers with unprofessional attitude take everything casually, and do not prove to be https://writemyessay4me.org/ that good at teaching.