Lập trình tham số

 Lập trình tham số

Lập trình tham số là khi lập trình gia công (trong các chương trình chính và chương trình con) người ta thay các giá trị số bằng các tham số tượng trưng. Các tham số có thể thay thế cho: giá trị tọa độ, chế độ cắt (tốc độ cắt, lượng chạy dao, chiều sâu cắt), các giá trị của dụng cụ cắt, các giá trị góc, v.v…

Hiện nay lập trình tham số chưa được tiêu chuẩn hóa cho nên nó còn rất khác nhau giữa các hệ điều khiển của các hãng sản xuất máy CNC. Ví dụ, hệ điều khiển CNC-432 của hãng MAHO (Đức) dùng tham số E để thay thế các giá trị số, hệ điều khiển TNC360 lập trình trực tiếp trên máy với dạng ngôn ngữ lập trình HEIDENHAIN (cũng có thể lập trình theo ISO hoặc DIN) dùng tham số Q để thay thế các giá trị số, hệ điều khiển SINUMERIK 8M của hãng SIEMENS dùng các tham số từ R00 đến R49 để thay thế các giá trị số, còn ở Nga người ta lại dùng ký hiệu với ba hoặc bốn chữ số để thay thế các giá trị số, chẳng hạn 6077=280 mm/phút.

Khi lập trình tham số thì các giá trị của tham số phải được xác định trước và các giá trị đó được nằm ở phần đầu của chương trình.

Lập trình tham số được ứng dụng khi gia công các chi tiết tương tự về mặt hình học. Quá trình gia công tương tự như vậy cho phép thể hiện ở dạng những chu kỳ cứng mà người ta gọi là các Macro (chương trình Macro hay chương trình con). Hình 6.19 là ví dụ gia công theo chương trình các chi tiết tương tự về mặt hình học.

Dưới đây là ví dụ lập trình tham số dùng hệ điều khiển CNC 432 của hãng MAHO (Đức) cho chi tiết a (hình 6 .19a). Hình 6.20 là cụ thể hoá các kích thước của chi tiết được lập trình.

%PM (chương trình chi tiết).

N9011 (ký hiệu chương trình).

NO1 G17 S800 T1 M06 (khoan phi 8) (mặt gia công X Y ; S=800 vg/phút, thay dao hiện có bằng dao T1).

N02 G54 (xác định điểm gốc phôi).

N03 G98 X-10 Y-10 Z-20 I220 J 180 K30 (xác định cửa sổ phôi).

N04 G99 X0 Y0 Z-20 I200 J160 K20 (xác định biên dạng phôi).

N05 E 1=2; E2= 15; E3=100; E4=80; E5=0; E6=60; E7=20,5

E8=8; E9=316; E 10=50 (các giá trị của tham số E).

N06 G81 Y=E1 Z=E2 F=E10 M03 (khoảng cách an toàn là E1, chiều sâu khoan là 15, F=50 mm/phút, dao phay quay theo chiều kim đồng hồ).

N07 G77 X=E3 Y=E4 Z=E5 R=E6 I=E7 j=E8 K=E9 (G77 gọi là chu kỳ khoan, X=100,Y=80, z=0, bán kính R=60, góc 1=20,5°, đường kính lỗi=8, góc K=316°).

N08 G00 Z50 (chạy dao lên trên tới điểm có Z=50).

N09 M30 (kết thúc chương trình)