Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh Face

matercam15

 

 LỆNH FACE:

Ý NGHĨA:

Gia công bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Face
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ F

GIẢI THÍCH:

1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng bao bề mặt cần phay
tu-hoc-mastercam4-53
2. Nhấn Done.
3. Xuất hiện bảng thoại:

a/Tool parameters: các thông số dao

tu-hoc-mastercam4-54

Tại vùng trắng phía trên của bảng thoại, nhấn phím phải chuột, xuất hiện trình đơn động, chọn  Get tool from library, chọn dao từ bảng liệt kê:
tu-hoc-mastercam4-55
Kết quả trên bảng thoại xuất hiện dao được chọn:

tu-hoc-mastercam4-56

Để thay đổi các thông số ngầm định của dao đã chọn, nhấn phím trái chuột vào biểu tượng dao xuất hiện bảng thiết lập thông số:

tu-hoc-mastercam4-57

Tool type: đổi lại kiểu dao

tu-hoc-mastercam4-58

Parameters: các thồng số công nghệ

tu-hoc-mastercam4-59

tu-hoc-mastercam4-60

tu-hoc-mastercam4-61

tu-hoc-mastercam4-62

 

Retract rate : tốc độ rút dao về
Tool dia : đường kính dao
Program : số chương trình
Seq. start : số thứ tự câu. lệnh đầu tiên
Seq. inc : số gia của số thứ tự câu lệnh
Conner radius : bán kính đỉnh dao
Spinde speed : tưới nguội
Ôff : tắt tưới nguội; Flood: tràn ngập; Mist: sương mù; Tool: tưới từ dao
Change NCI : đổi tệp NCI

tu-hoc-mastercam4-64

b/Facing parameters: các thông số bề mặt gia công:

tu-hoc-mastercam4-65

Clearance:lượng rút dao về khi kết thúc gia công bề mặt

Retract: lượng rút dao giữa các lần di dao

Feed plane: khoảng cách từ đỉnh dao tới bề mặt phôi, dao di chuyển với tốc độ gia công

Top of stock: bề mặt phôi

Depth: chiều sâu phay

tu-hoc-mastercam4-66
z stock to leave : lượng dư để lại sau gia công theo phương z
Depth cuts : chia chiều sâu phay thành nhiều lần

tu-hoc-mastercam4-68

tu-hoc-mastercam4-69

tu-hoc-mastercam4-70

tu-hoc-mastercam4-71

Scharfe aufmischer masterarbeit schreiben lassen preis sind auf facebook oft anonym unterwegs so knnen sie sicher sein, dass niemand erfhrt, wer denn da so scharf schiet.