Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam

Phần mềm Mastercam là một trong số phần mềm mạnh về gia công , cho phép tự động nhận được chương trình gia công điều khiển chuyển động các máy công cụ CNC, sau khi chúng ta thiết lập bản vẽ của chi tiết máy, chọn phôi, vật liệu, dao cụ và kiểu chạy dao. Trong phần mềm Mastercam có một module đặc biệt, module Project, cho phép chúng ta dễ dàng lập các chương trình CNC gia công các chi tiết có biên dạng phức tạp trên các bề mặt khác nhau.
Ban đầu thiết lập bản vẽ chi tiết dùng thanh công cụ sketcher
mastercam
Chọn máy vào Machine Type < Mill< Defautl
untitled1 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
Kích vào stock setup cài đặt phôi
Cài đặt lượng dư gia công theo các trục X,Y,Z
untitled2 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
Bước 1: Phay mặt đầu
Vào toolpaths < face xuất hiện bảng chọn đường chạy dao.
6 1 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
Chọn thông số của dao và chế độ cắt.
untitled6 1 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
untitled7 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
Ta được đương chay dao như hình.
12 Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam X3
Mô phỏng quá trình gia công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.