Lập trình gia công khuôn trên Proe

Thực hiện:

File/ New/ Manufacturing/ NC Assembly

  Lắp file gia công

khuon proe 1

Hình 3.1 Lắp file gia công

  Thiết lập nguyên công

Thiết lập các thông số về máy, đồ gá, chuẩn lập trình, dung sao bề mặt, retract… trong Operation Setup và tạo phôi cho quá trình gia công.

khuon proe 2khuon proe 3

Hình 3.2 Thiết lập nguyên công                   Hình 3.3 Tạo phôi

Thiết lập máy

Trong hộp thoại Operation Setup vào mục NC   Machine xuất hiện hộp thoại

Machine Tool Setup

khuon proe 4

Hình 3.4 Thiết lập máy

Trong hộp thoại này cho ta thiết lập khá nhiều chức năng nhưng ta chỉ thiết lập một vài chức năng chính, còn lại ta thiết lập trong Parameter khi vào từng chu trình cụ thể.

Machine Name: đặt tên máy

Machine Type: chọn loại máy gia công

Number  Of Axes: chọn số trục của máy, ta thiết lập là máy 3 trục

  Thiết lập chuẩn lập trình

Chuẩn lập trình ta thiết lập là gốc tọa độ mà ta chọn đó làm chuẩn lúc lập trình

Để thiết lập chuẩn trong Machine Zero ta chọn vào dấu mũi tên sau đó chọn gốc tọa độ. Nếu trong trường hợp gốc tọa độ chưa thiết lập trước thì ta tạo gốc tọa độ trong này.

Thiết lập Retract: chọn vào dấu mũi tên và nhập vào giá trị Retract so với gốc tọa độ lập trình hoặc mặt phẳng ta chỉ ra.

khuon proe 5

One comment

  1. nguyen van truong

    Tôi đang đi làm,cần mua tài liệu lập trình gia công điện cực trên proe 5.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.