Lập trình gia công khoan trên Proe 5

Khoan dẫn hướng

Sau khi thiết lập chi tiết, phôi, máy, chuẩn lập trình, lùi dao (retract) như các bước đã nêu trên ta lập chu trình gia công.

  • Trong Menu Manager/ Manufacture/ Machining/ NC Sequence/ Holemaking/ 3Axis/ Done/ Deep/ Constant Pẹck/ Done xuất hiện  SEQ  SETUP đánh dấu vào Name.Tools, Parameters, Hole và chọn Done

–         Name: khai báo tên chu trình

–         Tool: khai báo dụng cụ cắt

–         Parameters: khai báo các thông số gia công

–         Holes: khai báo lỗ gia công

  • Đặt tên chu trình: “KHOAN_PHI7”

Tiếp theo sẽ xuất hiện hộp thoại Tool Setup như hình:

gc khoan 1

Hình 3.5 Thiết lập dao

  • Ta thiết lập các thông số dao

Sau khi thiết lập xong chọn OK xuất hiện hộp thoại Parameters và thiết lập các giá trị trong Parameters:

gc khoan 2

Hình 3.6 Parameter

  • Khai báo lỗ gia công trong hộp thoại HoleSet (thiết lập lỗ)

gc khoan 3gc khoan 4

Hình 3.7 Holeset                  Hình 3.8 Mô phỏng gia công

Sau khi khai báo ta mô phỏng đường chạy dao được kết quả như hình trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.