Lập trình gia công khoan trên Proe 5

Khoan dẫn hướng

Sau khi thiết lập chi tiết, phôi, máy, chuẩn lập trình, lùi dao (retract) như các bước đã nêu trên ta lập chu trình gia công.

  • Trong Menu Manager/ Manufacture/ Machining/ NC Sequence/ Holemaking/ 3Axis/ Done/ Deep/ Constant Pẹck/ Done xuất hiện  SEQ  SETUP đánh dấu vào Name.Tools, Parameters, Hole và chọn Done

–         Name: khai báo tên chu trình

–         Tool: khai báo dụng cụ cắt

–         Parameters: khai báo các thông số gia công

–         Holes: khai báo lỗ gia công

  • Đặt tên chu trình: “KHOAN_PHI7”

Tiếp theo sẽ xuất hiện hộp thoại Tool Setup như hình:

gc khoan 1

Hình 3.5 Thiết lập dao

  • Ta thiết lập các thông số dao

Sau khi thiết lập xong chọn OK xuất hiện hộp thoại Parameters và thiết lập các giá trị trong Parameters:

gc khoan 2

Hình 3.6 Parameter

  • Khai báo lỗ gia công trong hộp thoại HoleSet (thiết lập lỗ)

gc khoan 3gc khoan 4

Hình 3.7 Holeset                  Hình 3.8 Mô phỏng gia công

Sau khi khai báo ta mô phỏng đường chạy dao được kết quả như hình trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *